Airrex-infrapunalämmittimen AH-200/300/800 käyttöopas

Airrex-infrapunalämmittimen AH-200-300-800 käyttöopas

 • Kiitos Airrex-infrapunalämmittimen ostamisesta!
 • Lue käyttöohje huolellisesti ennen lämmittimen käyttöä.
 • Kun olet lukenut käyttöohjeen, varmista, että se on tallennettu siten, että se on kaikkien lämmitintä käyttävien käytettävissä.
 • Tutki turvallisuusohjeet erityisen huolellisesti ennen lämmittimen käyttöä.
 • Nämä lämmittimet on säädetty toimimaan Pohjois -Euroopan olosuhteissa. Jos vie lämmittimen muille alueille, tarkista verkkovirtatage kohdemaassasi.
 • Tämä käyttöopas sisältää myös ohjeet kolmen vuoden takuun aktivoimiseksi.
 • Aktiivisen tuotekehityksen takia valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen teknisiin eritelmiin ja toimintakuvauksiin ilman erillistä ilmoitusta.

HEPHZIBAH Co.-logo

TURVALLISUUSOHJEET

Näiden turvallisuusohjeiden tarkoituksena on varmistaa Airrex-lämmittimien turvallinen käyttö. Näiden ohjeiden noudattaminen estää loukkaantumisen tai kuoleman ja lämmityslaitteen sekä muiden esineiden tai tilojen vahingoittumisen.
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti.
Ohjeissa on kaksi käsitettä: "Varoitus" ja "Huomautus".

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Varoitus

Tämä merkintä osoittaa loukkaantumisriskin ja / tai kuoleman.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Varoitus

T-merkintä osoittaa pienten vammojen tai rakenteellisten vaurioiden vaaran.

KÄYTTÖOHJEESSA KÄYTETYT MERKIT:

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide Symboli

Kielletty toimenpide

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboli

Pakollinen toimenpide

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Varoitus

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboliKäytä vain 220/230 V verkkovirtaa. Väärä voltage voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide Symboli

Varmista aina virtajohdon kunto ja vältä sen taipumista tai sijoittamista johtimen päälle. Vaurioitunut virtajohto tai pistoke voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun tai jopa tulipalon.
Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä käsittele virtajohtoa märillä käsillä. Tämä voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai kuolemanvaaran.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä koskaan käytä astioita, joissa on helposti syttyviä nesteitä tai aerosoleja, äläkä jätä niitä välittömään läheisyyteen niiden aiheuttaman palo- ja / tai räjähdysvaaran takia.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboliVarmista, että sulake noudattaa suositusta (250 V / 3.15 A). Väärä sulake voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, ylikuumenemisen tai tulipalon.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä sammuta lämmitintä katkaisemalla virtalähde tai irrottamalla virtapistoke. Katkaisuteho lämmityksen aikana voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai sähköiskun. Käytä aina laitteen virtapainiketta tai kaukosäätimen virtapainiketta.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboliVaurioituneet virtajohdot on vaihdettava välittömästi valmistajan tai maahantuojan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muussa sähkökorjausta varten valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboliJos pistoke likaantuu, puhdista se varovasti ennen liittämistä pistorasiaan. Likainen pistoke voi aiheuttaa oikosulun, savun ja / tai tulipalon.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä jatka virtajohtoa kytkemällä siihen ylimääräisiä pituuksia tai sen liittimiin. Huonosti tehdyt liitännät voivat aiheuttaa oikosulun, sähköiskun tai tulipalon.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboliIrrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja huoltoa ja anna laitteen jäähtyä riittävästi. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa palovammoja tai sähköiskun.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboliLaitteen virtajohto voidaan liittää vain maadoitettuun pistorasiaan.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä peitä lämmitintä esteillä, kuten vaatteilla, kankaalla tai muovipusseilla. Tämä voi aiheuttaa tulipalon.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET, JOITA SAATAVAT KAIKILLE KÄYTTÄJILLE LAITETTA LÄHELLÄ.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä aseta käsiäsi tai mitään esineitä turvaverkon sisään. Lämmittimen sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja tai sähköiskun.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä siirrä toimivaa lämmitintä. Sammuta lämmitin ja irrota virtajohto ennen laitteen siirtämistä.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliKäytä lämmitintä vain sisätilojen lämmittämiseen. Älä käytä sitä vaatteiden kuivattamiseen. Jos lämmitintä käytetään kasveille tai eläimille tarkoitettujen tilojen lämmittämiseen, pakokaasut on syötettävä ulos savuhormin kautta ja riittävä raittiisen ilman saanti on varmistettava.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä käytä lämmitintä suljetuissa tiloissa tai tiloissa, joissa asuvat pääasiassa lapset, vanhukset tai vammaiset. Varmista aina, että lämmittimen kanssa samassa tilassa olevat henkilöt ymmärtävät tehokkaan ilmanvaihdon tarpeen.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliSuosittelemme, että tätä lämmitintä ei käytetä erittäin korkeissa korkeuksissa. Älä käytä laitetta yli 1,500 700 m merenpinnan yläpuolella. 1,500–XNUMX XNUMX korkeudessa ilmanvaihdon on oltava tehokasta. Lämmitettävän tilan huono tuuletus voi johtaa hiilimonoksidin muodostumiseen, mikä voi aiheuttaa vammoja tai kuoleman.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä käytä vettä lämmittimen puhdistamiseen. Vesi voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun ja / tai tulipalon.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä käytä bensiiniä, tinneriä tai muita teknisiä liuottimia lämmittimen puhdistamiseen. Ne voivat aiheuttaa oikosulun, sähkö- ja / tai tulipalon.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä aseta sähkölaitteita tai painavia esineitä lämmittimen päälle. Laitteessa olevat esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, sähköiskuja tai loukkaantumisia putoamisen yhteydessä lämmittimestä.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliKäytä lämmitintä vain hyvin ilmastoiduissa avoimissa tiloissa, joissa ilma vaihdetaan 1-2 kertaa tunnissa. Lämmittimen käyttö huonosti tuuletetuissa tiloissa voi tuottaa hiilimonoksidia, mikä voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä käytä laitetta tiloissa, joissa ihmiset nukkuvat ilman savuhormia, joka johtaa rakennuksen ulkopuolelle, eikä varmistamalla riittävää korvaavan ilman saantia.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboliLämmitin on sijoitettava paikkaan, jossa turvaetäisyysvaatimukset täyttyvät. Laitteen kaikilla sivuilla on oltava vähintään 15 cm: n välys ja laitteen edessä ja yläpuolella vähintään 1 m.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Varoitus

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide SymboliÄlä sijoita lämmitintä epävakaalle, kaltevalle tai heiluvalle alustalle. Laite kallistuu ja / tai kaatuessa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja johtaa tulipaloon.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide Symboli

Älä yritä purkaa lämmittimen kaukosäädintä ja suojaa sitä aina voimakkailta iskuilta.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboli

Jos lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboli

Myrskyn aikana laite on kytkettävä pois päältä ja irrotettava pistorasiasta.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kielletty toimenpide Symboli

Älä koskaan anna lämmittimen kastua; laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneissa tai muissa vastaavissa tiloissa. Vesi voi aiheuttaa oikosulun ja / tai tulipalon.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Pakollinen toimenpide-symboliLämmitin on säilytettävä kuivassa tilassa sisätiloissa. Älä säilytä kuumissa tai erityisen kosteissa tiloissa. Kosteuden aiheuttama mahdollinen korroosio voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA ENNEN KÄYTTÖÄ

TAKAA LÄMMITTIMEN SIJAINNIN TURVALLISUUS

 • Lämmittimen läheisyydessä ei saa olla syttyviä materiaaleja.
 • Lämmittimen sivujen ja takaosan sekä lähimmän huonekalun tai muun esteen välissä on aina oltava 15 cm tilaa.
 • Yhden (1) metrin etäisyys lämmittimen edessä ja yläpuolella on pidettävä erillään kaikista esineistä ja materiaaleista. Huomaa, että eri materiaalit voivat reagoida lämpöön eri tavoin.
 • Varmista, että lämmittimen lähellä ei ole kankaita, muoveja tai muita esineitä, jotka saattavat peittää sen, jos niitä liikuttaa ilmavirta tai muu voima. Lämmitin, joka on peitetty kankaalla tai muu este, voi aiheuttaa tulipalon.
 • Lämmitin on sijoitettava tasaiselle alustalle.
 • Kun lämmitin on paikallaan, lukitse sen pyörät.
 • Pienissä tiloissa on käytettävä erillisiä savukaasuputkia. Putkiston halkaisijan on oltava 75 mm ja enimmäispituus 5 metriä. Varmista, että vesi ei pääse virtaamaan lämmittimeen poistoputken kautta.
 • Sijoita öljyn ja kemiallisten tulipalojen varalta sopivat sammutuslaitteet lämmittimen välittömään läheisyyteen.
 • Älä sijoita lämmitintä suoraan auringonvaloon tai voimakkaan lämmönlähteen lähelle.
 • Sijoita lämmitin pistorasiaan.
 • Virtajohdon pistokkeen on oltava aina helposti saatavilla.

KÄYTÄ LÄMMITTIMESSÄ VAIN KORKEAA Biodieseliä tai kevyttä polttoöljyä.

 • Muiden polttoaineiden kuin kevyen polttoöljyn tai dieselöljyn käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai liiallista noken muodostumista.
 • Sammuta lämmitin AINA, kun lisäät polttoainetta säiliöön.
 • Kaikki lämmittimen polttoainevuodot on korjattava välittömästi valmistajan / maahantuojan valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
 • Noudata kaikkia asiaankuuluvia turvallisuusohjeita käsitellessäsi polttoainetta.

LÄMMITTIMEN TOIMINTAVOLTAGE IS 220/230 V / 50 Hz

 • Käyttäjän vastuulla on liittää laite sähköverkkoon, joka syöttää asianmukaisen tilavuudentage.

LÄMMITTIMEN RAKENNE

RAKENNEKUVAT

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - RAKENNEKUVAT

KYTKIMET JA NÄYTTÖ

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - KYTKIMET JA NÄYTTÖ

 1. LED-NÄYTTÖ
  Näyttöä voidaan käyttää lämpötilan, ajastimen, virhekoodien jne. Tarkistamiseen.
 2. TERMOSTAATIN KÄYTTÖ
  Tämä valo palaa, kun lämmitin on termostaatin toimintatilassa.
 3. AJASTIMEN KÄYTTÖ
  Tämä valo palaa, kun lämmitin on ajastintilassa.
 4. KAUKOSÄÄTIMEN VASTAANOTIN
 5. VIRTAPAINIKE (PÄÄLLE / POIS)
  Kytkee laitteen virran päälle ja pois päältä.
 6. TILAN VALINTA
  Tätä painiketta käytetään valitsemaan haluttu käyttötapa termostaatin ja ajastimen välillä.
 7. NUOLIPAINIKKEET SÄÄTÖTOIMINTOJEN NOSTAMISEKSI (LISÄYS / ALENNUS)
  Näitä painikkeita käytetään halutun lämpötilan säätämiseen ja lämmitysjakson pituuden asettamiseen.
 8. NÄPPÄINLUKKO
  Tämän painikkeen painaminen kolmen (3) sekunnin ajan lukitsee näppäimet. Vastaavasti näppäimen painaminen vielä kolme (3) sekuntia avaa näppäimet.
 9. Sammuta ajastin
  Tämä painike aktivoi tai deaktivoi sammutusajastintoiminnon.
 10. PYSÄYTYSAJASTIMEN MERKKIVALO
  Valo osoittaa, onko sammutusajastin aktiivinen.
 11. POLTTIMEN VIKAVALO
  Tämä merkkivalo palaa, jos poltin on vikaantunut tai sammutettu käytön aikana.
 12. POLTTIMEN MERKKIVALO
  Tämä merkkivalo palaa, kun poltin on aktiivinen.
 13. POLTTOAINEMITTARI
  Kolmen valon sarake osoittaa jäljellä olevan polttoaineen.
 14. Ylikuumenemisen varoitusvalo
  Varoitusvalo palaa, jos lämpötila lämmityselementin yläosassa ylittää 105 ° C. Lämmitin on kytketty pois päältä.
 15. KALLISTUSANTURIN VAROITUSVALO
  Varoitusvalo palaa, jos laitetta kallistetaan yli 30 ° C tai jos siihen kohdistuu ulkopuolinen voima, joka johtaa merkittävään liikkeeseen.
 16. POLTTOAINEEN MÄÄRÄ VAROITUSVALO
  Varoitusvalo palaa, kun polttoainesäiliö on melkein tyhjä.
 17. AVAINLUKON MERKKIVALO
  Kun tämä valo palaa, laitteen näppäimet lukitaan, mikä tarkoittaa, että säätöjä ei voida tehdä.
KAUKOSÄÄDIN

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - KAUKOSÄÄDIN

 • Suuntaa kaukosäätimen pää lämmitintä kohti.
 • Voimakas auringonvalo tai kirkas neon- tai loisteputkivalo voi häiritä kaukosäätimen toimintaa. Jos epäilet, että valaistusolosuhteet saattavat aiheuttaa ongelmia, käytä kaukosäädintä lämmittimen edessä.
 • Kaukosäädin antaa äänen aina, kun lämmitin havaitsee komennon.
 • Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
 • Suojaa kaukosäädin kaikilta nesteiltä.
KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN VAIHTO

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN VAIHTO

 1. AKKUKOTELON AVAAMINEN
  Paina aluetta 1 kevyesti ja työnnä akkukotelon kantta nuolen suuntaan.
 2. PARISTOJEN VAIHTO
  Poista vanhat paristot ja asenna uudet. Varmista, että kohdistat paristot oikein.
  Jokaisen akun (+) navan on oltava yhteydessä kotelon vastaavaan merkintään.
 3. AKKUKOTELON SULJEMINEN
  Työnnä akkukoteloa paikalleen, kunnes kuulet lukituksen napsahduksen.
POLTTIMEN RAKENNE

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - POLTTIMEN RAKENNE

KÄYTTÖ OHJEET

AKTIVOINTI JA DEAKTIVOINTI
 1. KÄYNNISTÄ LÄMMITIN
  • Paina virtapainiketta. Laite lähettää audiosignaalin aktivoitumisen yhteydessä.
  • Laite voidaan kytkeä pois päältä painamalla samaa painiketta. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - KÄYNNISTÄ LÄMMITIN
 2. Valitse KÄYTTÖTILA
  • Valitse haluamasi käyttötapa, joko termostaatti tai ajastin.
  • Voit tehdä valinnan TEMP / TIME-painikkeella.
  • Oletusarvo on termostaatin käyttö. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - VALITSE KÄYTTÖTILA
 3. MÄÄRITÄ KOHTEEN LÄMPÖTILA TAI LÄMPÖAIKA NUOLIPAINIKKEILLA
  • Lämpötilaa voidaan säätää välillä 0–40 ºC.
  • Pienin lämmitysaika on 10 min, eikä ylärajaa ole.
   HUOMAUTUS!
   Aktivoinnin jälkeen lämmittimen oletustoimintatila on termostaatin toiminta, jonka osoittaa vastaava merkkivalo. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - ASETA KOHTEEN LÄMPÖTILA TAI LÄMPÖAIKA NUOLIPAINIKKEILLA

Sammuta ajastin
Jos haluat lämmittimen sammuvan itsestään, voit käyttää sammutusajastinta.
Aktivoi sammutustoiminto TIMER-painikkeella. Valitse sitten nuolinäppäimillä haluamasi sammutusviive. Pienin viive on 30 minuuttia. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Sammutusajastin

VINKKEJÄ LÄMMITTIMEN KÄYTTÖÖN

 • Lämmitin aktivoituu, kun säädetty lämpötila on 2 ° C korkeampi kuin ympäristön lämpötila.
 • Aktivoinnin jälkeen lämmitin palautuu oletusarvoisesti termostaatin toimintaan.
 • Kun laite kytketään pois päältä, kaikki ajastintoiminnot nollataan ja ne on asetettava uudelleen tarvittaessa.
TERMOSTAATIN KÄYTTÖ

Tässä tilassa voit asettaa halutun lämpötilan, jonka jälkeen lämmitin toimii automaattisesti ja kytkee itsensä päälle tarpeen mukaan ylläpitääkseen asetettua lämpötilaa. Termostaatin toiminta on oletuksena valittu, kun lämmitin on aktivoitu.

 1. Kytke virtajohto. Käynnistä lämmitin. Kun lämmitin on toiminnassa, nykyinen lämpötila näkyy vasemmalla ja asetettu tavoitelämpötila oikealla. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kytke virtajohto. Käynnistä lämmitin.
 2. Vastaava merkkivalo palaa, kun termostaatin toiminta on valittu. Vaihda termostaattitoiminnosta ajastinkäyttöön painamalla TEMP / TIME-painiketta. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Vastaava merkkivalo palaa, kun termostaattikäyttö on valittu
 3. Lämpötilaa voidaan säätää nuolinäppäimillä.
  • Lämpötilaa voidaan säätää välillä 0–40 ºC
  • Lämmittimen oletusasetus on 25ºC.
  • Nuolipainikkeen painaminen jatkuvasti kahden (2) sekunnin ajan muuttaa lämpötila-asetusta nopeammin.
  • Nykyisen lämpötilanäytön alue on -9… + 50ºC. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Lämpötilaa voidaan säätää nuolinäppäimillä
 4. Kun virta kytketään päälle, lämmitin aktivoituu automaattisesti, kun nykyinen lämpötila laskee kaksi (2ºC) astetta alle tavoitelämpötilan. Vastaavasti lämmitin deaktivoidaan, kun nykyinen lämpötila nousee yhden asteen (1ºC) yli asetetun tavoitelämpötilan. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kun virta kytketään päälle, lämmitin aktivoituu
 5. Kun painat virtapainiketta laitteen sammuttamiseksi, näyttö näyttää vain nykyisen lämpötilan. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kun sammutat virtapainikkeen

VINKKEJÄ LÄMMITTIMEN KÄYTTÖÖN

 • Jos nykyinen lämpötila on -9ºC, nykyisessä lämpötilassa näkyy teksti “LO” view. Jos nykyinen lämpötila on +50ºC, nykyisessä lämpötilassa näkyy teksti “HI” view.
 • Yksi nuolinäppäimen painallus muuttaa lämpötila-asetuksia yhdellä asteella. Nuolipainikkeen painaminen yli kahden (2) sekunnin ajan muuttaa näyttöasetusta yhdellä numerolla 0.2 sekuntia kohden.
 • Molempien nuolipainikkeiden painaminen viiden (5) sekunnin ajan muuttaa lämpötilan yksikön Celsiuksesta (ºC) Fahrenheitiksi (ºF). Laite käyttää oletusarvoisesti celsiusastetta (ºC).
AJASTIMEN KÄYTTÖ

Ajastinta voidaan käyttää lämmittimen käyttämiseen ajoittain. Toiminta-aika voidaan asettaa välillä 10 - 55 minuuttia. Syklien välinen tauko on aina viisi minuuttia. Lämmitin voidaan asettaa myös jatkuvasti päälle. Ajastinkäytössä lämmitin ei ota huomioon termostaatin lämpötilaa tai asetettua lämpötilaa.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - AJASTINKÄYTTÖ

 1. KÄYNNISTÄ LÄMMITIN Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - KÄYNNISTÄ LÄMMITIN
 2. Valitse AJASTIMEN KÄYTTÖ
  Valitse ajastintoiminto painamalla TEMP / TIME-painiketta. Ajastimen toiminnan merkkivalo palaa. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - VALITSE AJASTINKÄYTTÖ
 3. Kun ajastin on päällä, vasemmalla näkyy valorengas. Asetettu käyttöaika (minuutteina) näkyy oikealla. Valitse haluamasi toiminta-aika nuolinäppäimillä. Valittu aika vilkkuu näytössä. Jos nuolipainikkeita ei paineta kolme (3) sekuntia, näytössä näkyvä aika-asetus aktivoituu. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Kun ajastin on päällä
 4. Toiminta-aika voidaan asettaa välillä 10-55 minuuttia tai lämmitin voidaan asettaa toimimaan jatkuvasti. Kun toimintajakso on päättynyt, lämmitin keskeyttää toiminnan aina viideksi (5) minuutiksi. Kaksi viivaa (- -) näkyy näytössä käyttöajan vieressä taukon ilmaisemiseksi. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Toiminta-aika voidaan asettaa välillä 10-55 minuuttia

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

PUHDISTUSPINNAT

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - PUHDISTUSPINAT

TÄRKEÄÄ SEURAAVIA PUHDISTUSOHJEITA:

 • Ulkopinnat voidaan tarvittaessa puhdistaa kevyesti miedoilla puhdistusaineilla.
 • Puhdista heijastimet lämmitysputkien takana ja sivuilla pehmeällä ja puhtaalla (mikrokuituliinalla).

HUOMAUTUS!
Lämmitysputket on päällystetty keraamisella kerroksella. Puhdista ne erityisen huolellisesti. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

ÄLÄ Irrota tai poista lämpöputkia!

 • Puhdista näppäinpaneeli ja LED-näyttö pehmeällä ja puhtaalla (mikrokuituliinalla) liinalla.
 • Asenna turvaverkko takaisin puhdistamisen jälkeen.
LÄMMITTIMEN VARASTOINTI

Virtajohto on hyvä irrottaa jokaisen säilytysajan ajaksi. Aseta virtajohto lämmittimen sisällä olevaan säiliöön varmistaaksesi, ettei se jää renkaan alle, esimample, kun sitä siirretään.

Anna lämmittimen jäähtyä kokonaan ennen kuin laitat sen varastoon. Suojaa lämmitin varastoinnin aikana peittämällä se toimitukseen kuuluvalla pussilla.

Jos lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, täytä polttoainesäiliö lisäaineella mikrobien kasvun estämiseksi säiliön sisällä.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Varoitus

Lämmittimen säilyttäminen ulkona tai erittäin kosteassa ympäristössä voi aiheuttaa korroosiota ja aiheuttaa merkittäviä teknisiä vaurioita.

POLTTOAINESUODATTIMEN VAIHTO

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - POLTTOAINESUODATTIMEN VAIHTO

Polttoainesuodatin sijaitsee lämmittimen säiliössä. Suosittelemme polttoainesuodattimen vaihtamista säännöllisesti, mutta vähintään kerran lämmityskauden aikana.

POLTTOAINESUODATTIMEN VAIHTO

 1. Irrota polttoaineletkut polttoainepumpusta.
 2. Nosta polttoainesäiliön kumitiiviste ruuvimeisselillä.
 3. Irrota mutteri kevyesti avaimella.
 4. Varmista, että kupariputkessa on kaksi (2) pientä O-rengasta, ennen kuin asennat uuden polttoainesuodattimen.
 5. Kierrä polttoainesuodatin kevyesti kupariputkeen.
 6. Aseta polttoainesuodatin takaisin säiliöön ja kiinnitä polttoaineletkut polttoainepumppuun.

HUOMAUTUS!
Polttoainejärjestelmä saattaa vaatia vuotoa polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN ILMOITTAMINEN

Jos lämmittimen polttoainepumppu kuulostaa poikkeuksellisen voimakkaalta ja lämmitin ei toimi kunnolla, todennäköinen syy on ilma polttoainejärjestelmässä.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN ILMOITTAMINEN

 1. Löysää polttoainepumpun pohjassa olevaa ilmausventtiiliä 2-3 kierrosta.
 2. Käynnistä lämmitin.
 3. Kun kuulet polttoainepumpun käynnistyvän, odota 2-3 sekuntia ja sulje ilmausruuvi.

Järjestelmän ilmaus voi vaatia tämän toimenpiteen toistamisen 2-3 kertaa.

HÄIRIÖIDEN diagnosointi ja korjaaminen

VIRHEVIESTIT
 1. TOIMINTAHÄIRIÖ
  Polttimen toimintahäiriö.Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - HÄIRIÖ
 2. YLIKUUMENNA
  Varoitusvalo palaa, kun lämpötila lämmityselementin yläosassa ylittää 105 ° C. Lämmitin on kytketty pois päältä turvajärjestelmistään. Kun laite on jäähtynyt, se käynnistetään automaattisesti uudelleen. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - YLIKUUMENNA
 3. ISKU TAI KALLISTUS
  Varoitusvalo palaa, jos laitetta kallistetaan yli 30 ° C tai siihen kohdistuu voimakas isku tai tärinä. Lämmitin on kytketty pois päältä turvajärjestelmistään. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - ISKU TAI KALLISTUS
 4. POLTTOAINESÄILIÖ TYHJÄ
  Kun polttoainesäiliö on täysin tyhjä, näyttöön ilmestyy viesti “ÖLJY”. Tämän lisäksi polttoainemittarin EMPTY-merkkivalo palaa jatkuvasti ja laite antaa jatkuvan äänisignaalin. Säiliötä ei voida tyhjentää tarpeeksi polttoainepumpun ilmaamiseksi.Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - POLTTOAINESÄILIÖ TYHJÄ
 5. TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN VIRHE
  Turvajärjestelmä sammuttaa kaikki polttimen toiminnot. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄVIRHE
 6. TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN VIRHE
  Turvajärjestelmät sammuttavat kaikki polttimen toiminnot. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄVIRHE 2

HUOMAUTUS!
Jos turvajärjestelmät sammuttavat lämmittimen, tuuleta lämmitettävä tila huolellisesti kaikkien pakokaasujen ja / tai polttoainehöyryjen puhdistamiseksi.

VINKKI LÄMMITTIMEN KÄYTTÖÖN
Katso kaikki mahdolliset virheilmoitusten syyt taulukosta sivulla 16.

TOIMINTAVIRHEIDEN diagnosointi ja korjaaminen

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - KÄYTTÖVIKOIDEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAMINEN 1Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - KÄYTTÖVIKOIDEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAMINEN 2

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - Varoitus

TAKAISIN TARVITTAVA TUULETUS!

Yli 85% kaikista toimintahäiriöistä johtuu riittämättömästä tuuletuksesta. On suositeltavaa sijoittaa lämmitin keskelle ja avoimeen paikkaan, jotta se säteilee lämpöä edessään esteettä. Lämmitin tarvitsee happea käyntiin, minkä vuoksi huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto. Luonnollinen ilmanvaihto voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti on riittävä, mikäli tulo- tai poistoaukkoja ei ole tukossa. Ei myöskään ole suositeltavaa sijoittaa korvaavaa tuuletusaukkoa laitteen lähelle, jotta termostaatin ohjaus ei häiriintyisi.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - TAKAA TARVITAAN ILMAN TUULETUSTA

 • On tärkeää varmistaa, että ilma kiertää lämmitettävässä tilassa. Ihannetapauksessa ilma tulisi syöttää sisään sisään tulevan tuuletusaukon kautta ja hiilidioksidia sisältävä ilma poistua ylhäältä tulevasta poistoaukosta.
 • Tuuletusaukkojen suositeltava halkaisija on 75–100 mm.
 • Jos huoneessa on vain tulo- tai poistoaukko, ilma ei voi kiertää siinä ja ilmanvaihto on riittämätön. Tilanne on sama, jos ilmanvaihto tapahtuu vain avoimen ikkunan kautta.
 • Hieman avatuista ovista / ikkunoista virtaava ilma ei takaa riittävää ilmanvaihtoa.
 • Lämmitin vaatii riittävää tuuletusta, vaikka pakoputki johdetaan ulos lämmitettävästä huoneesta.

TEKNISET TIEDOT JA LIITÄNTÄKAAVIO

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - TEKNISET TIEDOT

 • Valmistaja ei suosittele näiden lämmittimien käyttöä alle -20 ºC: n lämpötiloissa.
 • Aktiivisen tuotekehityksen takia valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen teknisiin eritelmiin ja toimintakuvauksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 • Laite voidaan liittää vain 220/230 V: n sähköverkkoon.

Airrex-infrapunalämmitin AH-200-300-800 - LIITÄNTÄKAAVIO

AIRREX-TAKUU

Mitä enemmän Airrex-lämmittimiä käytetään, sitä luotettavampi niiden toiminta on. Airrex käyttää tiukkoja laadunvalvontaprosesseja. Jokainen tuote tarkastetaan valmistumisen jälkeen, ja joillekin tuotteille tehdään hellittämättömiä toimintatestejä.

Odottamattomien vikojen tai toimintahäiriöiden ratkaisemiseksi ota yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan.
Jos vika tai toimintahäiriö johtuu tuotteen tai sen osan vikasta, tuote vaihdetaan takuuaikana ilmaiseksi, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

NORMAALI TAKUU
 1. Takuuaika on 12 kuukautta laitteen ostopäivästä.
 2. Jos vika tai toimintahäiriö johtuu käyttäjän virheestä tai laitteen ulkoisen tekijän aiheuttamasta vahingosta, kaikki korjauskustannukset veloitetaan asiakkaalta.
 3. Takuuhuolto tai -korjaukset edellyttävät alkuperäistä ostokuitia ostopäivämäärän vahvistamiseksi.
 4. Takuun voimassaolo edellyttää, että laite on ostettu maahantuojan valtuuttamalta viralliselta jälleenmyyjältä.
 5. Kaikki kustannukset, jotka liittyvät laitteen kuljettamiseen takuuhuoltoon tai takuukorjaukseen, ovat asiakkaan kustannuksella. Säilytä alkuperäinen pakkaus kuljetuksen helpottamiseksi. Jälleenmyyjä / maahantuoja maksaa kustannukset, jotka liittyvät laitteen palauttamiseen asiakkaalle takuuhuollon tai takuukorjauksen jälkeen (jos laite on hyväksytty takuuhuoltoon / -korjaukseen).
3 VUODEN LISÄTAKUU

Airrex-infrapunalämmittimien maahantuoja Rex Nordic Oy myöntää 3 vuoden takuun maahantuoduille diesel-infrapunalämmittimille. Yksi 3 vuoden takuun edellytyksistä on, että aktivoit takuun 4 viikon kuluessa ostopäivästä. Takuu on aktivoitava sähköisesti osoitteessa: www.rexnordic.com.

Kolmen vuoden takuuehdot

 • Takuu kattaa kaikki osat, jotka kuuluvat yleisten takuuehtojen piiriin.
 • Takuu koskee vain Rex Nordic -konsernin maahantuomia ja virallisen jälleenmyyjän myymiä tuotteita.
 • Vain Rex Nordic -konsernin valtuuttamat jälleenmyyjät saavat markkinoida ja mainostaa 3 vuoden takuuta.
 • Tulosta takuutodistus laajennettuun takuuseen ja säilytä se ostokuitin liitteenä.
 • Jos laite lähetetään takuuhuoltoon pidennetyn takuun aikana, jatketun takuun kuitti ja takuutodistus on lähetettävä sen mukana.
 • Jos vika tai toimintahäiriö johtuu käyttäjän virheestä tai laitteen ulkoisen tekijän aiheuttamasta vahingosta, kaikki korjauskustannukset veloitetaan asiakkaalta.
 • Takuuhuolto tai takuukorjaus edellyttää laajennetun takuun kuittiä ja takuutodistusta.
 • Kaikki kustannukset, jotka liittyvät laitteen kuljettamiseen takuuhuoltoon tai takuukorjaukseen, ovat asiakkaan kustannuksella. Säilytä alkuperäinen pakkaus kuljetuksen helpottamiseksi.
 • Laitteen palauttamisesta asiakkaalle takuuhuollon tai takuukorjauksen jälkeen (jos laite on hyväksytty takuuhuoltoon / -korjaukseen) liittyvät kustannukset ovat jälleenmyyjän / maahantuojan kustannuksella.

Kolmen vuoden takuun pätevyys

Takuu on voimassa kolme vuotta kuitissa ilmoitetusta ostopäivästä, edellyttäen, että takuu aktivoidaan yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Kolmen vuoden takuu on voimassa vain alkuperäisen kuitin kanssa. Muista säilyttää kuitti. Se on todiste voimassa olevasta takuusta.

Airrex-logo

VALMISTAJA

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

TUOJA

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola
SUOMI

SUOMI 358 40 180
RUOTSI +46 72 200 22
NORJA +47 4000 66 16
KANSAINVÄLINEN 358 40 180

[sähköposti suojattu]
www.rexnordic.com


Airrex-infrapunalämmitin AH-200/300/800 - Käyttöopas - Optimoitu PDF
Airrex-infrapunalämmitin AH-200/300/800 - Käyttöopas - Alkuperäinen PDF

Osallistu keskusteluun

miten 1

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.