راهنمای کاربر پد شارژ بی سیم مغناطیسی سریع PURE geaR 63900PG 15W

نحوه استفاده از پد شارژ بی سیم مغناطیسی سریع 63900PG 15W را با این راهنمای کاربر بیاموزید. برای اطمینان از شارژ ایمن و موثر، مشخصات، اقدامات احتیاطی و بیانیه قرار گرفتن در معرض تشعشع FCC را کشف کنید. این محصول PURE geaR که با کیس های MagSafe® سازگار است، راه حلی مناسب برای شارژ بی سیم سریع است.