راهنمای دستورالعمل WF20 Wall Forms Light LED

با نحوه نصب چراغ LED WF20 Wall Forms با این دستورالعمل های نصب جامع آشنا شوید. برای جلوگیری از نفوذ آب، مطمئن شوید که اتصالات شما به درستی زمین و مهر و موم شده است. دستورالعمل های گام به گام برای نصب صفحه، اعمال درزگیر، نصب محفظه فیکسچر و سیم های اتصال را دنبال کنید. این مرجع را برای استفاده در آینده در دسترس داشته باشید.