دفترچه راهنمای مالک آشکارسازهای شعله فرابنفش NOTIFIER 30-2021-24 و 30-2021E-24

در مورد آشکارساز شعله ماوراء بنفش بسیار حساس Pyrotector و کاربردهای آن با مدل های 30-2021-24 و 30-2021E-24 آشنا شوید. این آشکارسازها که برای استفاده در محیط داخلی طراحی شده اند، برای مناطق مختلف مناسب هستند و با ولتاژ 24 VDC کار می کنند. این کتابچه راهنمای مالک اطلاعات دقیقی در مورد نصب، بهره برداری و نگهداری ارائه می دهد.