راهنمای تعویض برد کنترل MINN KOTA Ulterra

با راهنمای کاربر جامع ما، نحوه تعویض برد کنترل را در MINN KOTA Ulterra خود بیاموزید. دستورالعمل های گام به گام و نکات عیب یابی را برای تعویض بدون درز برد کنترل Ulterra دریافت کنید.

راهنمای کاربر موتور ترولینگ آب شیرین MINN KOTA Ulterra

با این راهنمای کاربر جامع، نحوه استفاده از موتور ترول آب شیرین MINN KOTA Ulterra را بیاموزید. نحوه روشن و خاموش کردن، کنترل موتور را با کنترل از راه دور بی سیم یا پدال پایی i-Pilot Link و نرم افزار به روز کنید. همین امروز با موتور ترولینگ Ulterra شروع کنید.

راهنمای کاربر کنترل از راه دور MINN KOTA Ulterra i-Pilot

با این راهنمای مرجع سریع، نحوه استفاده از کنترل از راه دور MINN KOTA Ulterra i-Pilot را بیاموزید. با استفاده از ویژگی هایی مانند Spot-Lock و Track Record به راحتی پیمایش کنید و سرعت موتور و تزئینات خود را کنترل کنید. دستورالعمل های گام به گام را برای استقرار و استقرار Ulterra خود با استفاده از کنترل از راه دور 2207102ra i-Pilot دنبال کنید.

راهنمای نصب ابعاد نصب MINN KOTA Ulterra

این کتابچه راهنمای کاربر ابعاد نصب MINN KOTA Ulterra را ارائه می دهد. با این دستورالعمل‌های ساده از Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. برای کسب اطلاعات بیشتر، از نحوه صحیح نصب و ایمن کردن موتور ترولینگ خود بیاموزید.