راهنمای کاربر دوربین امنیتی در فضای باز Swann Spotlight

راهنمای کاربر Swann Spotlight دوربین امنیتی در فضای باز SWIFI-SPOTCAM CAMERA OVERVIEW روشن کردن دوربین دوربین را با استفاده از کابل برق و اترنت به آداپتور برق وصل کنید، سپس آداپتور برق را مانند تصویر زیر به پریز برق وصل کنید. مطمئن شوید که دوربین در محدوده شبکه Wi-Fi است که می خواهید به آن متصل شوید. …

کتابچه راهنمای کاربر Swann Spotlight Outdoor Securityamera SWIFI-SPOTCAM

راهنمای کاربر Swann Spotlight Outdoor Security Camera SWIFI-SPOTCAM - PDF بهینه شده دوربین امنیتی Swann Spotlight Outdoor Security SWIFI-SPOTCAM - PDF اصلی