راهنمای استفاده از آبگرمکن های خانگی برقی تمام مینی بدون مخزن STIEBEL ELTRON

All Mini Tankless Electric Domestic Hot Water Heaters User Manual All Mini, Mini™-E, DHC Trend, DHC-E Trend, DHC-E Plus Models LIMITED WARRANTY Subject to the terms and conditions set forth in this limited warranty, Stiebel Eltron, Inc. (the “Manufacturer”) hereby warrants to the original purchaser (the “Owner”) that each Tankless Electric Domestic Hot Water Heater …

راهنمای استفاده از پد گرمایشی پیچی STIEBEL ELTRON BGC 2/60

BGC 2/60 Screw-In Heating Pad User ManualOPERATION AND INSTALLATION BGC 2/60 Screw-In Heating Pad Immersion heater » BGC » BGC/45 » BGC 2 » BGC 2/60 OPERATION General information The chapter “Operation” is intended for appliance users and quali-fied contractors. The chapter “Installation” is intended for qualified contractors. Note: Read these instructions carefully before using …

راهنمای نصب بخاری مبدل دیواری STIEBEL ELTRON CNS Trend U Series

عملیات و نصب بخاری کانوکتور تمام نصب شده گرمکن مبدل دیواری سری CNS Trend U 50 Trend U » CNS …

راهنمای دستورالعمل سیلندر بافر سری STIEBEL ELTRON STH

عملیات و نصب سیلندر بافر سری STH بافر سیلندر STH 210 Plus STH 415 Plus STH 720 Plus STH 720-1 Plus اطلاعات کلی فصل "عملیات" برای کاربران لوازم خانگی و پیمانکاران واجد شرایط در نظر گرفته شده است. فصل "نصب" برای پیمانکاران واجد شرایط در نظر گرفته شده است. توجه داشته باشید قبل از استفاده از دستگاه این دستورالعمل ها را به دقت بخوانید و آنها را برای…

راهنمای دستورالعمل بخاری غوطه وری فلنجد STIEBEL ELTRON FCR 18/60

بخاری غوطه وری فلنج دار STIEBEL ELTRON FCR 18/60 اطلاعات کلی فصل "عملیات" برای کاربران لوازم خانگی و پیمانکاران واجد شرایط در نظر گرفته شده است. فصل "نصب" برای پیمانکاران واجد شرایط در نظر گرفته شده است. توجه این دستورالعمل ها را قبل از استفاده از دستگاه به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نگه دارید. در صورت نیاز دستورالعمل ها را به کاربر جدید منتقل کنید. دستورالعمل های ایمنی …

راهنمای نصب سیلندر DHW سری STIEBEL ELTRON SBB

راهنمای نصب سیلندر DHW سری STIEBEL ELTRON SBB عملیات 1. اطلاعات کلی فصل "عملیات" برای کاربران لوازم خانگی و پیمانکاران گرمایش در نظر گرفته شده است. فصل "نصب" برای پیمانکاران گرمایش در نظر گرفته شده است. توجه این دستورالعمل ها را قبل از استفاده از دستگاه به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نگه دارید. دستورالعمل ها را به یک کاربر جدید منتقل کنید اگر…

راهنمای نصب آبگرمکن های لحظه ای STIEBEL ELTRON PEY 18 Comfort

آبگرمکن های آنی PEY 18 Comfort

راهنمای نصب غیرمتمرکز پریمیوم STIEBEL ELTRON VRL-C 300

اطلاعات عمومی غیرمتمرکز حق بیمه STIEBEL ELTRON VRL-C 300 این دستورالعمل برای پیمانکاران واجد شرایط در نظر گرفته شده است. توجه این دستورالعمل‌ها فقط برای نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از یک دستگاه با طیف محدودی از لوازم جانبی اعمال می‌شود. این دستورالعمل ها را قبل از استفاده از دستگاه به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نگه دارید. این دستورالعمل ها را به …

راهنمای دستورالعمل آبگرمکن های فشاری STIEBEL ELTRON SHC 10 AU, SHC 15 AU

آبگرمکن های فشاری STIEBEL ELTRON SHC 10 AU, SHC 15 AU اطلاعات ویژه این دستگاه را می توان توسط کودکان 3 سال به بالا و افرادی با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته یا فاقد تجربه و دانش استفاده کرد، مشروط بر اینکه تحت نظارت باشند. یا در مورد نحوه استفاده از …