Spotify Connect - شروع به کار کنید

Spotify Connect با Spotify Connect می توانید با استفاده از برنامه Spotify به عنوان راه دور از بلندگوها ، تلویزیون ها و سایر دستگاه ها گوش دهید. برای مشاهده دستگاه های سازگار ، Spotify را در همه جا بررسی کنید. اگر مال خود را در آنجا نمی بینید ، می توانید با سازنده مشورت کنید. شروع به کار ابتدا اطمینان حاصل کنید: همه دستگاه ها در یک شبکه WiFi یکسان هستند. برنامه Spotify شما […]