راهنمای دستورالعمل LOWES 4139434 Sierra Pale Oak

LOWES 4139434 Sierra Pale Oak نام محصول: SIERRA PALE OAK احتیاط: هنگام برش کف لمینت از عینک ایمنی و دستکش استفاده کنید. کف لمینت گرد و غبار چوب ایجاد می کند. همیشه از ماسک محافظ گرد و غبار استفاده کنید و محصول را در مکانی با تهویه مناسب برش دهید. هرگز به لبه های بلند ضربه نزنید. فقط مطابق دستورالعمل در این راهنما ضربه بزنید. هرگز از ابزار طراحی شده استفاده نکنید…