راهنمای راهنمای ماساژور پشت و شانه شیاتسو HOMEDICS SBM-179H-GB

این دستورالعمل برای ماساژور پشت و شانه شیاتسو Homedics SBM-179H-GB است. این شامل اقدامات احتیاطی مهم ایمنی، دستورالعمل های استفاده و نگهداری و اطلاعات در مورد استفاده مورد نظر از محصول است. مناسب برای کودکان 8 سال به بالا و آنهایی که توانایی های فیزیکی کمتری دارند. دور از رطوبت و استفاده از ضمیمه هایی که توسط هومدیکس توصیه نمی شود نگهداری کنید.