راهنمای استفاده از تلویزیون هوشمند SAMSUNG QE43QN90BAT 43 اینچی 4K HDR QLED

تلویزیون هوشمند QE43QN90BAT 43 اینچ 4K HDR QLED 43QN9*B 43QNB9* 50QN9*B 50QNB9* 55QN9*B 55QNB9* 65QN9*B 65QNB9* * .0 ~ 9 میلی متر 37.8 اینچ (960.8 ~ 96.08 اینچ) (43.8 میلی متر) (1113.6 سانتی متر) 111.36 اینچ (48.3 میلی متر) (1227.4 سانتی متر) 122.74 اینچ (56.9 میلی متر) (1446.3 سانتی متر) 144.63 اینچ (22.0 میلی متر) (558.9 اینچ) (55.89 سانتی متر) (25.4 سانتی متر) 644.1 میلی متر ...