راهنمای کاربر دستگاه سیلر خلاء pendoo 32814564

راهنمای کاربر دستگاه سیلر جاروبرقی نکات گرم برای ایمنی خود، درب بالایی دستگاه را از هر دو طرف باز کنید، هرگز برای جلوگیری از سوختگی، به خصوص پس از آب بندی، نوار زرد آب بندی گرمایش را لمس نکنید. اطمینان حاصل کنید که از کیسه های آب بندی که به طور خاص برای سیستم های خلاء آب بندی مواد غذایی با بافت در یک یا هر دو طرف طراحی شده اند استفاده می کنید. …