راهنمای کاربر ساندبار JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar دستورالعمل های ایمنی مهم برای همه محصولات: این دستورالعمل ها را بخوانید. این دستورالعمل ها را نگه دارید. به همه هشدارها توجه کنید تمام دستورالعمل ها را دنبال کنید. فقط با یک پارچه خشک تمیز کنید. هیچ گونه منافذ تهویه را مسدود نکنید. این دستگاه را مطابق با دستورالعمل سازنده نصب کنید. این دستگاه را نزدیک هیچ منبع حرارتی مانند …