راهنمای استفاده از بلندگوی هوشمند وای فای JBL Link Music

آنچه در جعبه وجود دارد TOP & FRONT را فشار دهید تا صدا، تایمر، زنگ هشدار و پاسخ متوقف شود، برای فعال کردن دستیار Google خود > 2 ثانیه را فشار دهید تا هنگام فعال شدن، روشن شود. برنامه و راه اندازی لینک موسیقی خود را. راه اندازی AirPlay اپل…