راهنمای کاربر رطوبت گیر تجاری ALORAIR Storm Pro LGR

نکات ایمنی رطوبت گیر سری Storm شما باید توسط تکنسین های واجد شرایط نگهداری و سرویس شود. رطوبت گیرهای طوفانی فقط برای استفاده زمانی در نظر گرفته شده اند که دستگاه در یک وضعیت صاف و عمودی نصب شده باشد. کارکردن دستگاه در هر موقعیت دیگری می تواند باعث خروج آب شود…