راهنمای کاربر کتری آب شارژی anko LD-K1045

راهنمای کاربر کتری آب شارژی anko LD-K1045 – دستورالعمل های ایمنی مهم – استفاده مورد نظر کتری صرفاً برای آب جوش در نظر گرفته شده است. گرم کردن شیر، نوشابه های گازدار یا مایعات دیگر باعث اختلال در کار یا آسیب به دستگاه می شود. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است. برای استفاده تجاری مناسب نیست. خطر برای کودکان و ناتوان…