راهنمای کاربر سیستم موسیقی مجتمع JBL L75MS

سیستم یکپارچه موسیقی JBL L75MS یکپارچه سیستم موسیقی یکپارچه تأیید محتویات جعبه تعیین محل بلندگو سوئیچ کانتور باس را بر اساس نزدیکی بلندگوها به مرزهای جانبی مانند دیوارها و داخل قفسه کتاب یا کابینت تنظیم کنید. هنگامی که به یک مرز نزدیک است، سوئیچ باید در موقعیت -3dB باشد تا سطح باس را حفظ کند…