راهنمای کاربر JETSON Electric Bike

راهنمای کاربر دوچرخه برقی JETSON هشدارهای ایمنی قبل از استفاده، لطفاً دفترچه راهنمای کاربر و هشدارهای ایمنی را به دقت بخوانید و مطمئن شوید که تمام دستورالعمل‌های ایمنی را درک کرده و می‌پذیرید. مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ناشی از استفاده نادرست بر عهده کاربر خواهد بود. قبل از هر چرخه عملیات، اپراتور باید …