راهنمای دستورالعمل ساعت هوشمند Apple HT208931

ساعت هوشمند اپل HT208931 ویژگی اعلان ریتم نامنظم (IRNF) یک برنامه کاربردی پزشکی موبایل فقط نرم افزاری است که برای استفاده با اپل واچ در نظر گرفته شده است. این ویژگی داده‌های ضربان نبض را برای شناسایی قسمت‌های ریتم نامنظم قلب که حاکی از فیبریلاسیون دهلیزی (AFib) است، تجزیه و تحلیل می‌کند و یک اعلان به کاربر ارائه می‌دهد. ویژگی در نظر گرفته شده است…