راهنمای کاربر MGI Zip X3 Electric Golf caddy

MGI Zip X3 Electric Golf caddy Registration It is most important you register your MGI Zip X3 online immediately as registration: Records your Zip X3 for warranty purposes Speeds up any servicing required on your Zip X3 Assist us to contact you with any updates to your Zip X3 To register your Zip X3, visit …

راهنمای کاربر BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy

راهنمای کاربر سری X3 X3 Classic X3 Sport X3R توجه: لطفاً تمام دستورالعمل‌های مونتاژ را دنبال کنید. قبل از اجرای کادوی خود، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مراحل عملیاتی را درک کنید. لیست بسته بندی X3 Classic & X3 Sport 1 قاب Caddy (شامل مجموعه چرخ های جلو) 2 چرخ عقب (چپ و راست) 1 باتری، کیف حمل باتری، باتری …

راهنمای کاربر BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy

راهنمای کاربر سری X8 X8 Pro X8R توجه: لطفاً تمام دستورالعمل‌های مونتاژ را دنبال کنید. قبل از اینکه کیدی خود را کار کنید، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مراحل عملیاتی را درک کنید. لیست بسته بندی X8 Pro 1 Caddy Frame 1 چرخ و پین ضد نوک تک چرخ 2 چرخ عقب (چپ و راست) 1 بسته باتری (باتری، کیف، سرنخ) 1 شارژر …

راهنمای کاربر BATCADDY X4 Electric Golf Caddy

راهنمای کاربر BATCADDY X4 Electric Golf Caddy توجه: لطفاً تمام دستورالعمل‌های مونتاژ را دنبال کنید. قبل از اینکه کیدی خود را به کار ببرید، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مراحل کار را درک کنید. لیست بسته بندی X4 Classic، X4 Sport Caddy قاب با چرخ جلو 2 چرخ عقب (چپ و راست) 1 بسته باتری (باتری، کیف، سرنخ) 1 شارژر 1 ابزار…

کتابچه راهنمای کاربر bat-Caddy X8 Electric Golf Caddy

راهنمای کاربر X8 Series X8 Pro X8RATTENTION: لطفاً تمام دستورالعمل‌های مونتاژ را دنبال کنید. قبل از اینکه کیدی خود را کار کنید، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مراحل عملیاتی را درک کنید. لیست بسته بندی X8 Pro 1 Caddy Frame 1 چرخ و پین ضد نوک تک چرخ 2 چرخ عقب (چپ و راست) 1 بسته باتری (باتری، کیف، سرنخ) 1 شارژر 1 …