راهنمای استفاده از کلیپ لایت ویدئو کنفرانس Anko 43126217

راهنمای کاربر گیره نور کنفرانس ویدئویی43126217 43126217-کلیپ نور کنفرانس ویدئویی – IM -V تاریخ اثبات اثر هنری: 01.12.2021 کاغذ: 80 گرم براق کاغذ بدون روکش سفید روشن چاپ رنگها: چاپ نهایی: درجه حرارت دو طرفه LED32Cold -3200K LED Power 5600W حالت های نور سفید طبیعی، سفید گرم، سفید سرد روشنایی 3.5 سطح برای هر…