راهنمای کاربر Caddy کنترل از راه دور کربن BATCADDY X9R

BATCADDY X9R Carbon Remote-Control Caddy PACKING LIST 1 – X9 Series frame pre-assembled incl. front wheel 2 – Rear wheels 1 – Advanced Lithium-FePO4 battery 1 – Battery Charger with power cable 1 – Instruction manual 1 – Battery Use Instructions 1 – Seat Installation instructions 1 – Remote Control Handset Included Accessories Umbrella Holder …

راهنمای کاربر BATCADDY X3 Classic Electric Golf Caddy

راهنمای کاربر سری X3 X3 Classic X3 Sport X3R توجه: لطفاً تمام دستورالعمل‌های مونتاژ را دنبال کنید. قبل از اجرای کادوی خود، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مراحل عملیاتی را درک کنید. لیست بسته بندی X3 Classic & X3 Sport 1 قاب Caddy (شامل مجموعه چرخ های جلو) 2 چرخ عقب (چپ و راست) 1 باتری، کیف حمل باتری، باتری …

راهنمای کاربر BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy

راهنمای کاربر سری X8 X8 Pro X8R توجه: لطفاً تمام دستورالعمل‌های مونتاژ را دنبال کنید. قبل از اینکه کیدی خود را کار کنید، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مراحل عملیاتی را درک کنید. لیست بسته بندی X8 Pro 1 Caddy Frame 1 چرخ و پین ضد نوک تک چرخ 2 چرخ عقب (چپ و راست) 1 بسته باتری (باتری، کیف، سرنخ) 1 شارژر …

راهنمای کاربر BATCADDY X4 Electric Golf Caddy

راهنمای کاربر BATCADDY X4 Electric Golf Caddy توجه: لطفاً تمام دستورالعمل‌های مونتاژ را دنبال کنید. قبل از اینکه کیدی خود را به کار ببرید، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مراحل کار را درک کنید. لیست بسته بندی X4 Classic، X4 Sport Caddy قاب با چرخ جلو 2 چرخ عقب (چپ و راست) 1 بسته باتری (باتری، کیف، سرنخ) 1 شارژر 1 ابزار…