راهنمای کاربر PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz فرستنده و گیرنده از راه دور

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz فرستنده و گیرنده از راه دور دفترچه راهنمای کاربر روشن/خاموش روشن/خاموش روشن: دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا LED سبز چشمک بزند یا روشن شود. خاموش: دکمه پاور را فشار داده و نگه دارید تا LED قرمز چشمک زن شود. جفت شدن (حالت ثبت نام) دکمه پاور را فشار داده و نگه دارید تا هدست روشن شود…