دفترچه راهنمای گردان گردان DONNER DP-500 Belt Drive

با استفاده از این کتابچه راهنمای کاربر، بیشترین بهره را از چرخ گردان تسمه گردان Donner DP-500 خود ببرید. با سرعت قابل تنظیم، بلوتوث داخلی و موارد دیگر آشنا شوید. آن را برای مراجعات بعدی در دسترس داشته باشید.