راهنمای کاربر SEALEY ATD25301 AUTO TRACTABLE RATCHET TIE DOWN

SEALEY ATD25301 AUTO TRACTABLE RATCHET TIE DOWN از شما برای خرید محصول Sealey سپاسگزاریم. این محصول که با استاندارد بالایی تولید شده است، در صورت استفاده طبق این دستورالعمل ها و نگهداری مناسب، سال ها کارایی بدون دردسر را برای شما به ارمغان می آورد. مهم: لطفاً این دستورالعمل ها را با دقت بخوانید. به الزامات، هشدارها و احتیاط های عملیاتی ایمن توجه کنید. از محصول به درستی استفاده کنید…