کتابچه راهنمای مالک سیستم اجزای JBL Arena 26Be

سیستم اجزای JBL Arena 26Be تبریک می گوییم شما به تازگی ARENA 26Be را خریداری کرده اید که 75 سال در حال ساخت است! "تو فقط یک بار زندگی می کنی!" آن را با صدای عالی JBL زندگی کنید. از اینکه سیستم جزء JBL Arena 26Be را انتخاب کردید متشکریم. برای به دست آوردن بهترین عملکرد از بلندگوهای جدید خود، اکیداً توصیه می شود که دارای یک…