راهنمای استفاده از هدفون بی سیم JBL BAR21SUBMK2

هدفون بی سیم JBL BAR21SUBMK2 کارت گارانتی کامل و اطلاعات ایمنی و سایر اطلاعات مفید را از ما دانلود کنید webسایت: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks دستورالعمل های ایمنی مهم برای همه محصولات این دستورالعمل ها را بخوانید. این دستورالعمل ها را حفظ کنید. به همه هشدارها توجه کنید تمام دستورالعمل ها را دنبال کنید. فقط با یک پارچه خشک تمیز کنید. هیچ گونه منافذ تهویه را مسدود نکنید. این دستگاه را مطابق با …