پد شارژ Mous A669 با دستورالعمل MagSafe

نحوه استفاده ایمن و صحیح از پد شارژ Mous A669 با MagSafe® را در این کتابچه راهنمای کاربر بیاموزید. از سازگاری اطمینان حاصل کنید و از تداخل با اجسام فلزی برای عملکرد بهینه شارژ جلوگیری کنید. شامل پد شارژ و کابل USB-C.