دستورالعمل های راه دور هوشمند SAMSUNG RMCSPB1SP1

کنترل از راه دور هوشمند سامسونگ (روشن) را فشار دهید تا پروژکتور روشن یا خاموش شود. (دستیار صوتی) دستیار صوتی را اجرا می کند. دکمه را فشار داده و نگه دارید، یک فرمان بگویید و سپس دکمه را رها کنید تا Voice Assistant اجرا شود. • زبان ها و ویژگی های دستیار صوتی پشتیبانی شده ممکن است بر اساس منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. ریموت را بیش از 0.6 اینچ نگه دارید…