دستورالعمل های نصب شارژ سازگار با موس A-555 MagSafe

نحوه استفاده ایمن از پایه شارژ سازگار MagSafe® (مدل های A-532، A-554، A-555) را با این کتابچه دستورالعمل بیاموزید. محدوده ورودی از 5V-3A تا 12-V1.67A و محدوده خروجی از 5W تا 15W است. ایده آل برای استفاده در ماشین شما یا روی سطح صاف. شناسه FCC: 2AN72-A532، IC: 26279-A532.