راهنمای دستورالعمل SUNFORCE 80033 Solar String Lights with Remote Control

چراغ‌های رشته‌ای خورشیدی SUNFORCE 80033 با کنترل از راه دور چراغ‌های رشته‌ای خورشیدی SUNFORCE 80033 با کنترل از راه دور هشدار قبل از آویزان کردن لامپ‌ها، مطمئن شوید که روی هیچ سطح داغی قرار نگیرند یا جایی که ممکن است آسیب ببینند. اگر باتری ها را بدون اتصال لامپ شارژ می کنید، لامپ ها را در جعبه خرده فروشی یا …