راهنمای نصب منبع تغذیه SloanLED 100L1 24 VDC

راهنمای نصب منبع تغذیه 100L1 24 VDC 1. ابزار مورد نیاز: سیم کش، مته، و پیچ گوشتی. 2. لوازم مورد نیاز: مجرای و محفظه الکتریکی برای منبع تغذیه (اگر در تابلویی ساخته شده از مواد نامی محفظه قرار نگرفته باشد)، پیچ سر تابه شماره 8، کابل PLTC فهرست شده UL، اتصالات سیم برق با فهرست UL (به عنوان مثال، مهره سیم)، سیلیکون . اروپا: برق …