anko 43220991 Paint Your Own Horse راهنمای کاربر

نحوه استفاده از کیت Anko 43220991 Paint Your Own Horse را با این دستورالعمل های ساده بیاموزید. نکات و ترفندهایی را برای ایجاد طرح های منحصر به فرد و ایمن ماندن در هنگام نقاشی کشف کنید. جعبه را برای الهام گرفتن در نزدیکی خود نگه دارید. هشدار: خطرات خفگی و لک شدن.