راهنمای کاربر پد شارژ بی سیم 43197200 واتی anko 10

نحوه کارکرد موثر پد شارژ بی سیم 43197200 واتی Anko 10 را با این کتابچه راهنمای کاربر بیاموزید. مشخصات این محصول بامبو و سیمانی با خروجی بی سیم 10W/7.5W/5W و راندمان شارژ 273% را دریافت کنید. از خطرات اجتناب کنید و با راهنمایی این راهنمای دستورالعمل از شارژ صحیح اطمینان حاصل کنید.