راهنمای آموزشی بلندگوی بلوتوث Light up Party anko 43190454

anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker لطفاً تمام دستورالعمل ها را به دقت بخوانید و برای استفاده در آینده نگه دارید. اقدامات احتیاطی مهم دستگاه نباید در معرض چکه یا پاشیدن قرار گیرد و هیچ چیز پر از مایعات، مانند گلدان، روی دستگاه قرار نگیرد. حداقل فاصله 100 سانتی متری دور دستگاه برای کافی…