راهنمای نصب چراغ های ریسمانی خورشیدی SUNFORCE 1600334 با کنترل از راه دور

چراغ های رشته ای خورشیدی SUNFORCE 1600334 با کنترل از راه دور OVERVIEW مهم است، برای مرجع آینده نگه دارید: با دقت بخوانید هشدار: قبل از آویزان کردن لامپ ها، مطمئن شوید که روی هیچ سطح داغی قرار نگیرند یا جایی که ممکن است آسیب ببینند. اگر باتری ها را بدون اتصال لامپ شارژ می کنید، لامپ ها را در جعبه خرده فروشی نگهداری کنید…