راهنمای استفاده از بلندگوی 712 اینچی JBL EON12 Powered PA

راهنمای کاربر سری EON712 دستورالعمل های ایمنی سیستم EON700 تحت پوشش این راهنما برای استفاده در محیط های با رطوبت بالا در نظر گرفته نشده است. رطوبت می تواند به مخروط بلندگو و اطراف آن آسیب برساند و باعث خوردگی کنتاکت های الکتریکی و قطعات فلزی شود. از قرار دادن بلندگوها در معرض رطوبت مستقیم خودداری کنید. بلندگوها را از تابش مستقیم یا شدید آفتاب دور نگه دارید. …