راهنمای کاربر، دستورالعمل ها و راهنماهای محصولات MIKO 3.

راهنمای کاربر واحد پردازش خودکار داده MIKO 3 EMK301

واحد پردازش خودکار داده MIKO 3 EMK301 با استفاده از Miko 3، با شرایط و خط مشی های موجود در miko.ai/terms، از جمله خط مشی رازداری Miko موافقت می کنید. احتیاط - محصولی که با برق کار می کند: مانند سایر محصولات برقی، برای جلوگیری از برق گرفتگی باید اقدامات احتیاطی در حین جابجایی و استفاده رعایت شود. احتیاط - باتری فقط باید شارژ شود…