راهنمای کاربر اجاق پیتزا برقی CREATE

اجاق پیتزا برقی ایجاد کنید از اینکه فر پیتزا ما را انتخاب کردید متشکریم. قبل از استفاده از این دستگاه و اطمینان از بهترین استفاده از آن. لطفا دستورالعمل با دقت بخوانید. اقدامات ایمنی نشان داده شده در اینجا خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و آسیب را در صورت رعایت صحیح کاهش می دهد. دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی در مکانی امن نگهداری کنید، همچنین…

راهنمای کاربر CREATE Yellow V2 Facial Wave Cleaner

CREATE Yellow V2 Facial Wave Cleaner Thank you for choosing our face cleansing brush. Before using the appliance, and to ensure the best use. carefully read these In­structions. The safety precautions enclosed herein re­duce the risk of death, injury, and electrick shock when correctly adhered to. WARNING  Do not use it during charging. Do not …

CREATE Face Wave Facial Cleanser and Massager Brush User Manual

CREATE Face Wave Facial Cleanser and Massager Brush User Manual ENGLISH Thank you for choosing our face cleansing brush. Before using the appliance, and to ensure the best use. carefully read these Instructions. The safety precautions enclosed herein reduce the riik Qf de.ith, injury and electric.il shock when correctly adhered to. WARNING Do not use …

CREATE Stone 3-In-1 Studio Sandwich Grill and Waffle Machine User Manual

DV IKONS STONE 3 IN 1 STUDIO USER MANUAL 3 IN 1 WAFFLES Thank you for choosing our sandwich/waffle maker. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury, and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual …

دفترچه راهنمای کاربر مقیاس هوشمند بامبو دیجیتال چند منظوره ایجاد کنید

CREATE Multifunction Digital Bamboo Smart Scale WELCOME Thank you for choosing our bathroom scale. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future …

راهنمای استفاده از کولر گازی سیلکایر خانگی قابل حمل 3 در 1 CREATE

راهنمای کاربر کولر گازی سیلکایر خانگی پرتابل 3 در 1 از اینکه کولر گازی ما را انتخاب کردید متشکریم. قبل از استفاده از دستگاه و برای اطمینان از بهترین استفاده، این دستورالعمل ها را به دقت بخوانید. احتیاط های ایمنی مندرج در اینجا خطر مرگ، جراحت، و شوک الکتریکی را در صورت رعایت صحیح کاهش می دهد. دفترچه راهنما را در گاوصندوق نگهداری کنید…

راهنمای کاربر فرستنده رادیاتور گرم 1500 CREATE XNUMX

راهنمای کاربر BY IKOHS ELECTRIC CONVECTOR خوش آمدید از اینکه بخاری ما را انتخاب کردید متشکریم. قبل از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مطمئن شوید که از دستگاه به درستی استفاده می شود. اقدامات احتیاطی ایمنی برای کاهش خطر مرگ، جراحت، و شوک الکتریکی در صورت رعایت صحیح همراه است. دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی در مکانی امن نگهداری کنید، …

راهنمای کاربر ترازوی بدنه دیجیتال هوشمند چند منظوره CREATE

ترازو بدنه دیجیتال هوشمند چند منظوره ایجاد کنید از اینکه ترازو ما را انتخاب کردید متشکریم. قبل از استفاده از دستگاه و برای اطمینان از بهترین استفاده، این دستورالعمل ها را به دقت بخوانید. احتیاط های ایمنی مندرج در اینجا خطر مرگ، جراحت و شوک الکتریکی را در صورت رعایت صحیح کاهش می دهد. دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی در مکانی امن نگهداری کنید، …

ایجاد تهویه مطبوع قابل حمل 4 در 1 با راهنمای کاربر WiFi

ایجاد تهویه مطبوع قابل حمل 4 در 1 با WiFi OverView Thank you for choosing our air conditioner. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, Injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe …