BLAZE PowerZone 1004 Power Ampراهنمای کاربر مفیدتر

مطالب کارتن

 • Ampواحد برفک
 • کانکتور خروجی x 1 یا 2
 • کابل برق اصلی
 • پایه لاستیکی چسب 4 x
 • کانکتور ورودی x 1 یا 2
 • بسته سند
 • کانکتور سوکت GPIO
 • Rack Ears (PowerZone 1004)

اتصالات

توابع سوئیچ DIP

سوئیچ OFF ON  
1 کانال 1 در حالت Low-Z کانال 1 در حالت Hi-Z  
2 کانال 2 در حالت Low-Z کانال 2 در حالت Hi-Z  
3 کانال 3 در حالت Low-Z* کانال 3 در حالت Hi-Z*  
4 کانال 4 در حالت Low-Z* کانال 4 در حالت Hi-Z*  
5 حالت 70 ولت Hi-Z

(برای کانال های در حالت Hi-Z)

حالت 100 ولت Hi-Z

(برای کانال های در حالت Hi-Z)

 
6 گروه ورودی 1: همه گروه ورودی 1:1  
7 قطبیت آماده به کار GPIO NO (به طور معمول باز) قطبیت آماده به کار GPIO NC (معمولاً بسته)  
8 کنترل پنل جلو قفل شده است. کنترل پنل جلو باز شد  

* برای دو کانال قابل اجرا نیست ampزندانیان آزاد

یادداشت های نصب

 • اطمینان حاصل کنید که قفسه یا سایر نصب های محدود جریان هوای مورد نیاز برای عملکرد ایمن و قابل اعتماد تجهیزات را محدود نمی کند. مهم است که اطمینان حاصل شود که حداکثر دمای عملیاتی 40 درجه سانتیگراد برای تجهیزات تجاوز نمی کند.
 • Ampلیفایرها از حالت آماده به کار روشن نمی شوند مگر اینکه یک سیگنال ورودی وجود داشته باشد یا سوئیچ آماده به کار تغییر داده شود.

توابع GPIO

پشتیبــان

 • یک کتابچه راهنمای کاربر کامل که شامل اطلاعات مربوط به نصب، نصب، لوازم جانبی و ampعملیات طوفان به صورت آنلاین در دسترس است. به www.blaze-audio.com بروید یا کد QR را اسکن کنید.

بیشتر بخوانید درباره این راهنما و بارگیری PDF:

اسناد / منابع

BLAZE PowerZone 1004 Power Ampزنده تر [pdf] راهنمای کاربر
PowerZone 252, PowerZone 504, PowerZone 1004, PowerZone 1004 Power Ampزنده تر ، قدرت Ampزنده تر ، Ampزنده تر

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.