260x185mm
تخته تاشو لباسشویی
باز شده: 59cm(H) x 72cm(W) ​​) راهی مناسب برای تا کردن تاپ های تمیز
anko 42968733 Laundry Folding - Boaدستورالعمل گنجانده شده است

anko 42968733 لباسشویی تاشو - تختهanko 42968733 Laundry Folding - BoardA

ساخته شده در کانا
برای AU / NZ: وارد شده برای KMART
فروشگاه ها در استرالیا و نیوزیلا/4D.

anko 42968733 Laundry Folding - BoardAB

دستورالعمل تاشو:

anko 42968733 Laundry Folding - BoardCanko 42968733 Laundry Folding - BoardD

anko 42968733 Laundry Folding - BoardE

اسناد / منابع

تخته تاشو لباسشویی anko 42968733 [pdf] دستورالعمل
915-66000-42, 42968733, تخته تاشو لباسشویی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.