VEXUS Polycom Trio 8500 konverentsitelefoni kasutusjuhend

Polycom® Trio 8500 Conference Telephone Quick Start Guide This guide covers the basic features and operation of the Polycom® Trio 8500 with Polycom® UC Firmware 5.5.1 or later and SIP 5.8.0 or later. For more information, refer to the Star2Star Knowledge Base. Phone Screens Three main touchscreens are available for the phone: Main Menu/Home Screen …

AT T CL82367 DECT 6.0 Juhtmeta telefoni kasutusjuhend

AT T CL82367 DECT 6.0 Juhtmeta telefoni kasutusjuhend Õnnitleme teid selle AT&T toote ostmise puhul. Enne selle AT&T toote kasutamist lugege palun läbi selle juhendi lehekülgedel 1–3 olevat jaotist Tähtis ohutusteave. Nii teie AT&T toote mudeli- kui ka seerianumbrid leiate telefonialuse põhjast. …

BOGENi telefoniliidese mooduli TEL1S kasutusjuhend

TEL1S telefoniliidese mooduli funktsioonid Loop start magistraalliides Maakäivitus magistraalliides Lehekülje pordi liides Trafo-isoleeritud võimenduse/trimmi juhtimine Väljundsignaali värav Piirangu läve ja kestuse reguleerimine Muudetav lävepiiraja 4 Saadaoleva prioriteedi taset Saab vaigistada kõrgema prioriteediga moodulitest Saab vaigistada madalama prioriteediga moodulid © 2003 Bogen Communications, Inc. Tehnilised andmed kehtivad …

AT T DECT 6.0 juhtmeta telefoni kasutusjuhend

DECT 6.0 juhtmeta telefon Kasutusjuhend EL52119/EL52219/EL52319/ EL52429 DECT 6.0 juhtmeta telefon/helistaja ID/kõneootesüsteem Õnnitleme uue AT&T toote ostmise puhul. Enne selle AT&T toote kasutamist lugege palun selle kasutusjuhendi lehekülgedel 89–91 olevat olulist ohutusteavet. Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi kõigi funktsioonide toimingute ja tõrkeotsingu kohta…

at t Kaherealine juhtmega telefon ML17939/ML17959 Kasutusjuhend

at t Kaheliiniline juhtmega telefon ML17939/ML17959 Paigaldamise ettevalmistamine Kui tellite oma telefoniliini kaudu kiire Interneti-teenuse (DSL – digitaalne abonendiliin), peate iga telefoniliini juhtme ja telefoni seinapistiku vahele paigaldama DSL-filtri (lk 4 ja 5). Filter hoiab ära DSL-i põhjustatud müra ja helistaja ID-ga seotud probleemid…

AT&T Suur nupp / suure ekraaniga telefon / automaatvastaja koos helistaja ID-ga / koputusega [CL4940] Kasutaja manuaal

AT&T suur nupp / suure ekraaniga telefon / automaatvastaja koos helistaja ID / kõne ootel [CL4940] Kasutajamanal - optimeeritud PDF AT&T Suur nupp / suurekraaniline telefon / automaatvastaja koos helistaja ID-ga / Koputus [CL4940] Kasutajajuhend - Algne PDF