ATOLL ELECTRONIQUE MA100 Võimsus Amplifier kasutusjuhend

ATOLL ELECTRONIQUE MA100 Võimsus Amptõsteseade JUHISED ETTEVAATUST Ärge looge ühendusi, kui seade on sisse lülitatud. Pane oma jõud amptõsteseade kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, eemal soojusallikast. Ärge pange midagi oma võimule amptõstja. Vältige otseteid. Järgige rangelt polaarsust + & ning vahetage vasakule ja paremale. …

ATOLL ELECTRONIQUE AM400 võimsus Amplifier kasutusjuhend

ELECTRONIQUE AM400 võimsus Amplifier Kasutusjuhend 1) Parema kõlari väljund. 7) Vasakpoolne analoogsisend. 2) Vasaku kõlari väljund. 8) Sisestustüübi valija: – Rida: nupp on välja lülitatud. – XLR: nupp sisse vajutatud. 3) ON/OFF lüliti ja üldine pistik (kaitsekaitsmega). 9) Vasak XLR-sisend. 4) Parempoolne analoogväljund. 10) Parempoolne XLR-sisend. 5) vasakule…

ButtKicker BKA-PRO võimsus Amplifier kasutusjuhend

ButtKicker BKA-PRO võimsus Amplifier Piiratud garantii Teie ButtKicker Power Amptõsteseadme BKA-PRO rikke garantii on 1 AASTA, kui pole märgitud teisiti. Guitammeri ettevõte teenindab ja tarnib kõik osad kliendile tasuta, kui seadmele kehtib garantii. Saatekulud kannab klient. ETTEVÕTE GUITAMMER EI…

ButtKicker BKA-PLUS Power Amplifier kasutusjuhend

Tundke, millest olete ilma jäänud….. Kasutusjuhendi seerianumber: palun salvestage seerianumber oma seadme tagapaneelilt amptõsteseade viitamiseks. www.thebuttkicker.corn OLULISED OHUTUSJUHISED LUGEGE ENNE SEADMETE KASUTAMIST Lugege neid juhiseid. Hoidke need juhised alles. Võtke arvesse kõiki hoiatusi. Järgige kõiki juhiseid. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal. Puhastage ainult kuiva lapiga. …

ButtKicher BKA-130-C Power Amplifier kasutusjuhend

ButtKicher BKA-130-C Power Amplifier OLULISED OHUTUSJUHISED LUGEGE ENNE SEADMETE KASUTAMIST Lugege läbi need juhised ja hoidke need edaspidiseks kasutamiseks alles. Järgige hoolikalt juhiseid ja võtke arvesse kõiki hoiatusi. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal. Puhas amptõsteseadme korpus ainult kergelt damp riie. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. Installi…

XIEGU XPA125 võimsus Amplifier kasutusjuhend

XIEGU XPA125 võimsus Amplifier Kasutusjuhend Oluline meeldetuletus Enne seadme kasutamist lugege palun meie kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke juhend alles, et mitte kaotsi minna. Omab mõlemat jõudu amplifitseerimine, aga ka antenni häälestusfunktsiooniga Maksimaalne väljundvõimsus võib ulatuda 125 W-ni Automaathäälestuse funktsioon ampsagedusvahemik 0.5M – …

artsound PRH-4240 Võimsus Amplifier kasutusjuhend

artsound PRH-4240 Võimsus Amptõsteseade Ohutusabinõud Lugege enne kasutamist hoolikalt selle jaotise juhiseid. Järgige kindlasti selle juhendi juhiseid, kuna see sisaldab väga olulisteks ettevaatusabinõudeks peetavate ohutussümbolite ja -sõnumite kokkuleppeid. Samuti soovitame teil seda kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks käepärast hoida. Hoiatused…

itC SFB240 võimsus Amplifier kasutusjuhend

itC SFB240 võimsus Amptõsteseade Kasutaja OHUTUSABINÕUD Enne kasutamist lugege kindlasti selles jaotises olevad juhised hoolikalt läbi. Järgige kindlasti selle juhendi juhiseid, kuna see sisaldab väga olulisteks ettevaatusabinõudeks peetavate ohutussümbolite ja -sõnumite kokkuleppeid. Samuti soovitame teil seda kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks käepärast hoida. …

CHORD ULTIMA Võimsus Amplifier kasutusjuhend

CHORD ULTIMA Võimsus Amplifier Sissejuhatus ULTIMA on Chord Electronicsi nurgakivi amplifikatsiooni, mis on meie ülim viide amplifikatsioon – ei löönud keegi. Enne toimingut soovitame tungivalt lugeda käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja hoida seda kindlas kohas koos ostutšekiga, juhuks kui vajate abi...

ButtKicker BKA300-P võimsus Amplifier kasutusjuhend

ButtKicker BKA300-P võimsus Amplifier Juhtmevaba kasutamine SEADISTAMINE Veenduge, et amptõsteseade on sisse lülitatud, roheline LED. Veenduge, et juhtmevaba saatja vahelduvvooluadapter on ühendatud. Veenduge, et antenn oleks ühendatud seadme tagapaneeliga amptõstja. Veenduge, et juhtmeta saatja oleks kaasasoleva RCA-kaabli abil ühendatud teie signaaliallikaga. Tagada amptõsteseade ja saatja…