JETSONi elektriratta kasutusjuhend

JETSONi elektrijalgratta kasutusjuhend Ohutushoiatused Enne kasutamist lugege palun kasutusjuhend ja ohutushoiatused hoolikalt läbi ning veenduge, et mõistate kõiki ohutusjuhiseid ja nõustute nendega. Kasutaja vastutab ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste eest. Enne iga töötsüklit teostab käitaja …