AT&T Suur nupp / suure ekraaniga telefon / automaatvastaja koos helistaja ID-ga / koputusega [CL4940] Kasutaja manuaal

AT&T suur nupp / suure ekraaniga telefon / automaatvastaja koos helistaja ID / kõne ootel [CL4940] Kasutajamanal - optimeeritud PDF AT&T Suur nupp / suurekraaniline telefon / automaatvastaja koos helistaja ID-ga / Koputus [CL4940] Kasutajajuhend - Algne PDF

AT&T suure nupu ja suure ekraaniga telefoni [CL4940, CD4930] kasutusjuhend

Kasutusjuhend CL4940/CD4930 Suur nupp/suure ekraaniga telefon/automaatvastaja koos helistaja ID/koputamisega Õnnitleme selle AT&T toote ostmise puhul. Enne selle AT&T toote kasutamist lugege palun käesoleva kasutusjuhendi leheküljel 52 jaotis Oluline ohutusalane teave. Palun lugege käesolevat kasutusjuhendit põhjalikult kõigi funktsioonide toimingute ja veaotsingu kohta, mis on vajalik installimiseks ...