SEALEY ATD25301 AUTOMAATNE SISSEtõmmatav PÕRKKILM Kasutusjuhend

SEALEY ATD25301 AUTOMAATNE SISSEMÜÜTATAV PÕRKKILM Täname teid Sealey toote ostmise eest. Kõrgete standardite kohaselt toodetud toode tagab nende juhiste järgi kasutamisel ja nõuetekohaselt hooldamisel teile aastatepikkuse tõrgeteta töö. TÄHTIS: LUGEGE NEED JUHISED HOOLIKALT läbi. TÄHELEPANU OHUTU KASUTAMISE NÕUDED, HOIATUSED JA HOIATUSED. KASUTAGE TOODET ÕIGESTI…