RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text 
Generator Instruction Manual

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Meili tekstigeneraatori kasutusjuhend

www.rkiinstruments.com

toote garantii
RKI Instruments, Inc. garanteerib, et meie müüdud gaasialarmseadmetel ei esine materjali-, töötlus- ja toimivusdefekte ühe aasta jooksul alates tarnekuupäevast RKI Instruments, Inc. Kõik selle perioodi jooksul defektsed osad parandatakse. või asendada meie valikul tasuta. See garantii ei kehti nendele esemetele, mis oma olemuselt võivad tavahoolduse käigus halveneda või kuluda ning mida tuleb regulaarselt puhastada, parandada või välja vahetada. Ntampvähem selliseid esemeid on:

 • a) Imavad padrunid
 • b) Pumba membraanid ja ventiilid
 • c) Kaitsmed
 • d) Patareid
 • e) Filtrielemendid

Garantii kaotab kehtivuse väärkasutuse, sealhulgas mehaaniliste kahjustuste, muutmise, karmi käsitsemise või kasutusjuhendiga mittevastava remondi korral. See garantii näitab meie vastutuse kogu ulatust ja me ei vastuta eemaldamis- või asenduskulude, kohalike remondikulude, transpordikulude ega tingimuslike kulude eest, mis on tehtud ilma meie eelneva nõusolekuta.
KÄESOLEVA GARANTII ON SELGESELGSELT ASEND MÕISTLIK JA KÕIK MUUD SELGITUD VÕI KAUDSED GARANTIID JA ESITUSED NING KÕIK MUUD KOHUSTUSED VÕI VASTUTUSED, MIS ON OLEJAVAD RKI PIIRATUD INSTRUMENTIDE EEST, SH KOHTA, KUID KÕIGI MUUD GARANTIID JA VASTUTUSED, MIS ON OSALISED RKI PIIRATUD INSTRUMENTIDE EEST VÕI PIIRATUD VASTUTUSEGA, KUIDAS MITTE VÄLJA. . MITTE JUHUL EI VASTUTA RKI INSTRUMENTS, INC. KAUDSE, JUHUSLIKU VÕI JÄRGNIKUD KADU VÕI MIS tahes LIIGI KAHJU EEST, MIS ON SEOTUD TEMA TOODETE KASUTAMISE VÕI TOODETE TÖÖTAMISEGA.
See garantii hõlmab instrumente ja osi, mida müüvad kasutajatele volitatud edasimüüjad, edasimüüjad ja RKI Instruments, Inc. määratud esindajad.
Me ei võta endale hüvitist selle gaasimonitori tööst põhjustatud õnnetuste või kahjustuste eest ning meie garantii piirdub osade või kogu kauba väljavahetamisega.

Üleview

The 82-5201-01 email/text generator is capable of monitoring 4 sets of contacts and sending out an email and/or text message when a contact opens or closes. It can also send out an email and/or text message when it is powered up. The email/text generator is installed in a plastic housing that has a strain relief bushing on the bottom. An AC/DC power supply is installed beneath the email/text generator. The power supply’s AC input terminals are wired to a terminal strip at the bottom of the mounting plate to make it easy to connect power at the installation site. The DC output wires are wired to the email/ text generator’s input terminals.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 1

tehnilised nõuded

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Specifications

paigaldamine

 1. Valige paigalduskoht. Paigalduskoha valimisel arvestage järgmiste teguritega:
  • Is an AC or DC power source available?
  • Is there enough room to open the housing door and make wiring connections (see Figure 2)?
 2. Kinnitusjalad ja kinnitusjalgade paigaldamise riistvara tarnitakse korpuse sees olevas kotis. Paigaldage kinnitusjalad, nagu allpool näidatud.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Installation
 3. Asetage monitor vertikaalsele pinnale silmade kõrgusele (4 1/2 kuni 5 jalga põrandast).
 4. Use 3/16″ screws through the slots in the mounting feet at each corner of the housing to secure the housing to the mounting surface.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 2

Okablowanie

 1. Kui kasutate vahelduvvoolu:
  a. Keerake lahti ja eemaldage vahelduvvoolu klemmiriba kaanelt kep-mutrid.
  b. Viige vahelduvvoolu juhtmed läbi korpuse põhjas oleva tõmbepuksi.
  c. Ühendage vahelduvvoolu toiteallika liinijuhe vahelduvvoolu klemmliistu “H”-klemmiga.
  d. Ühendage vahelduvvoolu toiteallika neutraaljuhe vahelduvvoolu klemmiriba N-klemmiga.
  e. Ühendage vahelduvvoolu toiteallika maandusjuhe vahelduvvoolu klemmiriba G-klemmiga.
  f. Paigaldage vahelduvvoolu klemmiriba kate kep-mutrite abil tagasi.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 3
 2. Kui kasutate 9–12 V alalisvoolu toiteallikat:
  a. Ühendage tehases paigaldatud punased ja mustad juhtmed lahti meili/tekstigeneraatori sisendklemmidest.
  b. Viige alalisvoolu juhtmed läbi korpuse põhjas oleva tõmbepuksi.
  c. Ühendage toiteallika "+" liin alalisvoolu klemmiriba "+" klemmiga.
  d. Ühendage toiteallika "-" liin alalisvoolu klemmiriba "-" klemmiga.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 4
 3. Ühendage iga kontakti sulgemise sisendi 2 klemmi kontaktidega, mida need on ette nähtud jälgima.
 4. Juhtmete kinnitamiseks pingutage tõmbevabastuspuksi kruvi.
 5. Lülitage toiteallikas sisse.

konfiguratsioon

Konfiguratsioonirežiimi sisenemine ja esialgne ühendus
 1. Ühendage seadmega toide. Kui seade lülitatakse sisse esimest korda, lülitub see sisse konfiguratsioonirežiimis ja LED vilgub siniselt. Kui LED vilgub roheliselt, vajutage 90° nurga all oleva tööriista abil konfiguratsioonirežiimi lülitumiseks seadme paremal küljel olevat nuppu Mode.
 2. Liikuge oma arvutis, telefonis või tahvelarvutis WiFi-ekraanile ja otsige üles NCD_Email.
 3. Võrguga liitumise parool on NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The password to join the network is NCDBeast
 4. Teie seade võib automaatselt käivitada brauseri ja viia teid konfiguratsiooni juurde web liides. Kui seda ei juhtu, peate võib-olla uuesti võrgu nime puudutama (telefonis või tahvelarvutis) või sisestama Chrome'i, Firefoxi või Safari brauseriaknasse (arvutis) 172.217.28.1.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Your device may automatically launch a browser
 5. Seadme konfiguratsioon web ilmub liides.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The device’s configuration web interface appears

WiFi konfiguratsioon

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - WiFi Configuration

 1. Network: Select a 2.4 GHz WiFi network from the drop down menu. The device does not support 5 GHz networks.
 2. Hidden Network: If your network does not appear, manually enter the 2.4 GHz network’s SSID. The device does not support 5 GHz networks. Do not enter anything in the Hidden Network field if you selected a network from the Network drop down menu.
 3. Parool: kui teie võrk on parooliga kaitstud, sisestage parool. Seade ei toeta võrke, mille paroolides on erimärgid, näiteks #$%*. Kui teie võrk pole parooliga kaitstud, jätke see väli tühjaks.
 4. DHCP: märkige ruut, kui võrk, millega ühendate, on DHCP-võrk. Tühjendage ruut, kui teil on vaja määrata staatiline IP-aadress.
  MÄRKUS: The rest of the fields are only active if DHCP is deselected.
 5. Vaikelüüsi: sisestage võrgu vaikelüüsi IP.
 6. Subnet Mask: sisestage võrgu alamvõrgu maski IP.
 7. DNS Primary: sisestage kehtiv DNS-i esmase serveri IP. IP võib ühtida võrgusätetega või olla tavaline DNS-server. 8.8.8.8 on Google'i esmase DNS-i otsinguserveri IP.
 8. DNS Secondary: sisestage kehtiv DNS-i teisese serveri IP. IP võib ühtida võrgusätetega või olla tavaline DNS-server. 8.8.4.4 on Google'i teisese DNS-otsinguserveri IP.
 9. Staatiline IP: sisestage staatiline IP-aadress, mida soovite seadmel teie võrgus kasutada.
Pehme AP konfiguratsioon

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Soft AP Configuration

 1. Pehme AP SSID: konfiguratsioonirežiimis toimib seade WiFi pääsupunktina ja edastab SSID-d. Sisestage SSID, mida soovite seadmel edastada.
 2. Pehme AP parool: sisestage parool, mida soovite, et seade WiFi-pääsupunktiga ühenduse loomisel nõuaks.
Meilikliendi konfiguratsioon

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Email Client Configuration

 1. Host: Enter the email broker’s SMTP host address. Common addresses are smtp.gmail.com and smtp-mail.outlook.com.
  MÄRKUS: Email broker must be SMTP.
 2. Host Port: Enter the email broker’s SMTP port. Most email brokers that support SMTP connection use port 587.
 3. Login Email: Enter the email address you’d like to use to generate emails/texts. 4. Password: Enter the password used to access the email address entered in Login Email.
  MÄRKUS: The email account’s password cannot contain the `&’ symbol.
 4. Device Name: Enter the text you want to appear in the signature of sent emails/texts. 6. Retries: Enter the number of times you want the device to attempt to send emails and/or texts if the initial attempt is unsuccessful.
  MÄRKUS: Kui kavatsete meilide/tekstide saatmiseks kasutada Gmaili aadressi, veenduge, et teie Google'i kontol oleks valitud seade „Luba vähem turvalised rakendused”.
Kalibreerimise konfiguratsioon

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Calibration Configuration

 1. Debounce Cycles: This setting defines how many CPU cycles are needed to determine a change in status. Most contacts bounce when they first make contact and this setting prevents those bounces from being recorded as separate events. Do not change this setting unless recommended by RKI Instruments, Inc.
 2. Sisestuse kinnitamine: see säte määrab, mitu millisekundit peab kontakt jääma muudetud olekus, enne kui seade saadab meili ja/või teksti. Vaikesäte on 5000 millisekundit (5 sekundit).
Lülitage sisse ja sisestage e-kirjad/tekstid

Seade genereerib e-kirju ja/või tekstsõnumeid, kui seade sisse lülitub ja/või kui mõni kontakt sulgub või avaneb. Peate tegema e-posti/teksti sätted iga sündmuse tüübi jaoks (toide sisse, sisend 1 sulgema, sisend 1 avada jne) eraldi, isegi kui need kõik suunatakse samale e-posti aadressile ja/või telefoninumbrile. Kui te ei soovi, et teatud sündmuse tüübi kohta meile/tekste saadetaks, jätke väljad tühjaks.

If you are using an Outlook account and want to send emails/texts to more than one recipient, you will need to verify the Outlook email address the first time the email/text generator sends an email/text. The first attempt at sending an email/text will not be successful, and Outlook will send an email to your Outlook email address, asking you to verify your account.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Power On and Input Emails Texts

 1. Teema: sisestage sündmuse tüübi alusel loodud meili/teksti teema pealkiri. Tekst peab olema tähtnumbriline ega tohi sisaldada erimärke.
 2. Sõnumi sisu: sisestage sündmuse tüübi alusel loodud meili/teksti keha. Tekst peab olema tähtnumbriline ega tohi sisaldada erimärke.
  MÄRKUS: Toiteteade sisaldab WiFi signaali tugevuse protsentitage lisaks mis tahes sisestatud tekstile.
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. [meiliga kaitstud],[meiliga kaitstud]). Ärge lisage e-posti aadresside või telefoninumbrite vahele tühikuid. Telefoninumbrite jaoks peate kasutama a [meiliga kaitstud]______ vormingus, kus tühjal väljal kasutatav domeeninimi sõltub numbri traadita side operaatorist.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email addressRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email address

Probleemid

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Troubleshooting

MÄRKUS: Meili/teksti generaator on kolmanda osapoole seade. Võtke ühendust NCD-ga aadressil https://community.ncd.io/ meili/tekstigeneraatori toe jaoks.

Dokumendid / Ressursid

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Kasutusjuhend
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

viited

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.