Qubino logo

laine pluss logo

Nutikas lekkekaitse

Qubino logo

Nutikas lekkekaitse jälgib ja juhib teie veevarustust ning tuvastab veelekke. See on ideaalne automaatikalahendus veevarustuse juhtimiseks korterites, majades või teie niisutussüsteemis.

PAKI SISU

Standardpakett sisaldab:
Nutikas lekkekaitse, veelekkeandur, kaks kinnituskorki kruviga M6X45mm, paigaldusjuhend
Lisatarvikute tellimisel võib pakett sisaldada ka: 24VDC toiteadapterit, pulsilugejaga veearvestit, elektrispiraaliga veeklappi

PAIGALDAMINE

 1. Elektrilöögi ja/või seadme kahjustamise vältimiseks ärge ühendage toiteadapterit vooluvõrku enne paigalduse lõpetamist või hoolduse ajal.
 2. Pidage meeles, et isegi kui toiteadapter ei ole peavooluvõrku ühendatud, võib mõni voltage võib juhtmetesse jääda - enne paigaldamisega jätkamist veenduge, et voltage on juhtmestikus.
 3. Võtke kasutusele täiendavad ettevaatusabinõud, et vältida seadme juhuslikku sisselülitamist paigaldamise ajal.
 4. Paigaldage seade täpselt selle paigaldusjuhendi järgi – vt lisatud paigaldusskeeme (vastasküljel):
  1. Ühendage veearvesti, veeklapp, veeandur ja toiteallikas. Pange kõrvale kaks rulookatet ja kaunistusraam. Tõstke ettevaatlikult Smart Leak Protectori korpuse ülemist osa, et paljastada juhtmeühenduste klemm, mis on tähistatud + – märkidega. Kasutage nuga, et teha Smart Leaki kaitsekorpuse põhjas olevasse kaablikinnitusse auk.
  Ühendage veearvesti, veeklapp ja lekkeandur Qubino Smart Leak Protectoriga, nagu on näidatud pildil:
  2. Lõpuks ühendage 24 V alalisvoolu toiteallikas, nagu näidatud. Veenduge, et tõmbate kaablid läbi kaablikinnituse.
  3. Sulgege nutika lekkekaitse korpus. Veenduge, et korpuse sees olev kaabeldus ei oleks clampkorpuse poolt. Asetage Qubino moodul karbi paremale küljele, nagu näidatud pildil 2. Veenduge, et Qubino mooduli antenn on paigutatud korpuse seina kõrvale, nagu on näidatud pildil 2 (vt noolt 1). Asetage kaks rulookatet, nagu pildil näidatud. Asetage rulookate koos sildiga kõige parempoolsemasse asendisse (vt noolt 2). Vajutage ruloodele, kuni kuulete klõpsatust.
  4. Märkige kinnitusavade asukoht. Asetage Smart Leak Protectori korpus seinale sobivasse kohta. Märkige pliiatsiga kinnitusavade asukoht. Vaata pilti 3.
  5. Puurige kinnitusaugud ja paigaldage nutikas lekkekaitse. Kasutage 6 mm puuri. Puurige augud märgistuses 45 mm sügavusega. Sisestage kinnitused aukudesse, asetage Smart Leak Protector aukude kohale ja sisestage kaks kruvi. Keerake kruvid lõpuni kinni. Vaata pilti 4.
  6. Ühendage toiteadapter pistikupessa.
  7. Nutika lekkekaitse sisselülitamine Vajutage Smart Leak Protectori sisselülitamise nuppu. Valge tuli näitab, et nutikas lekkekaitse on sisse lülitatud. Vaata pilti 5.
  8. Kaasake seade Z-Wave'i võrku Vt Z-Wave'i kaasamise jaotist ja pilti 6.
 5. Kui teil on ühendatud veeklapp*, vajutage Smart Leak Protectori veeklapi surunuppu. Kontrollige, kas veeklapp on suletud (veevoolumõõtur on stabiilne) ja kas nupu märgutuli põleb. Vajutage uuesti nuppu ja veenduge, et veeklapp on avatud (veevoolumõõtur pöörleb) ja et nupu märgutuli on VÄLJAS.

*MÄRKUS: teie veeklapp peab olema "tavaliselt avatud ventiil" tüüpi. Vaadake üksikasju oma veeklapi kasutusjuhendist.

OHUTUSNÕUDED

Elektrilöögi oht!
Selle seadme paigaldamine nõuab suuri oskusi ja seda võib teha ainult litsentseeritud ja kvalifitseeritud elektrik. Pidage meeles, et isegi siis, kui seade on välja lülitatud, hakkab voltage võib siiski seadme klemmides olla.
Märge!
Ärge ühendage seadet koormustega, mis ületavad soovitatud väärtusi.
Ühendage seade täpselt nii, nagu on näidatud kaasasolevatel skeemidel. Vale juhtmestik võib olla ohtlik ja põhjustada seadme kahjustusi.

Z-WAVE KAASAMINE

SMARTSTART KAASAMINE

Qubino 09285 nutikas lekkekaitse – QR-kood 2

 1. Skannige seadme sildil olev QR-kood ja lisage S2 DSK lüüsi (jaoturi) varustamisloendisse
 2. Ühendage seade toiteallikaga
 3. Kaasamine käivitatakse automaatselt mõne sekundi jooksul pärast toiteallikaga ühendamist ja seade registreerub automaatselt teie võrku (kui seade on välistatud ja ühendatud toiteallikaga, lülitub see automaatselt olekusse LEARN MODE).

MANUAALNE KAASAMINE

 1. Lubage lisamise/eemaldamise režiim Z-Wave lüüsis (jaotur)
 2. Ühendage seade toiteallikaga
 3. Vajutage nutika lekkedetektori veeklapi nuppu 3 korda 3 sekundi jooksul (1 klõps sekundis). Seade peab saama 3 korda sisse/välja signaali.
 4. Teie armatuurlauale ilmub uus seade
  Märge: S2 turvalisuse kaasamise korral ilmub dialoog, mis palub teil sisestada vastav PIN-kood (5 allajoonitud numbrit), mis on kirjutatud mooduli sildile ja pakendile sisestatud sildile (kontrollige ntamppilt).
  TÄHTIS: PIN-koodi ei tohi kaotada

Z-WAVE VÄLJASTUS/LÄHTESTAMINE

Z-Lainete välistamine

 1. Ühendage seade toiteallikaga
 2. Veenduge, et seade oleks teie Z-Wave lüüsi (jaoturi) otseses levialas või kasutage välistamiseks käeshoitavat Z-Wave'i kaugjuhtimispulti
 3. Lubage oma Z-Wave lüüsis (jaoturis) välistamisrežiim
 4. Vajutage nutika lekkedetektori veeklapi nuppu 3 korda 3 sekundi jooksul
 5. Seade arvatakse teie võrgust välja, kuid kohandatud konfiguratsiooniparameetreid ei kustutata.

MÄRKUS1. ÕPPIMISE REŽIIM võimaldab seadmel vastu võtta kontrollerilt võrguteavet.
MÄRKUS2. Pärast seadme välistamist peaksite enne uuesti lisamist ootama 30 sekundit.

TEHASESEADETE TAASTAMINE

 1. Ühendage seade toiteallikaga
 2. Esimese minuti jooksul, kui seade on vooluvõrku ühendatud, vajutage nutika lekkedetektori veeklapi nuppu 5 korda 5 sekundi jooksul

Seadme lähtestamisel naasevad kõik seadmes varem määratud kohandatud parameetrid vaikeväärtustele ja sõlme ID kustutatakse.
Kasutage seda lähtestamisprotseduuri ainult siis, kui lüüs (jaotur) puudub või muul viisil ei tööta.
MÄRKUS: Selle seadme jaoks saadaolevate kohandatud sätete ja parameetrite kohta vaadake laiendatud juhendit.

OLULINE LAHTIÜTLEMINE

Z-Wave traadita side ei ole alati 100% usaldusväärne. Seda seadet ei tohi kasutada olukordades, kus elu ja/või väärisesemed sõltuvad ainult selle toimimisest. Kui teie lüüs (jaotur) seadet ei tuvasta või see kuvatakse valesti, peate võib-olla muutma seadme tüüpi käsitsi ja veenduma, et teie lüüs (jaotur) toetab ZWave'i.

Pluss seadmed. Enne toote tagastamist võtke meiega abi saamiseks ühendust:http://qubino.com/support/#email

HOIATUS

Ärge visake elektriseadmeid sorteerimata olmejäätmete hulka, kasutage eraldi kogumisvahendeid. Saadaolevate kogumissüsteemide kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsusega. Kui elektriseadmed visatakse prügilasse või prügimäele, võivad ohtlikud ained lekkida põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades teie tervist ja heaolu. Vanade seadmete asendamisel uutega on jaemüüjal seaduslik kohustus võtta teie vana seade tasuta utiliseerimiseks tagasi.

ELEKTRIDIAGRAMM (24 VDC

Qubino 09285 nutikas lekkekaitse- ELEKTRISKEEM

Märkused diagrammi kohta:

+
-
Q
I1
I2
I3
TS
Positiivne juhe (+VDC)
Negatiivne juhe (-VDC)
Elektriseadme väljund (koormus) nr. 1
Veelekkeanduri jaoks kasutatav sisend
Veearvesti impulsilugeja jaoks kasutatav sisend
Nupplüliti sisend
Temperatuurianduri sisend (ei kasutata
Nutikas lekkekaitse)

HOIATUS:
Seadme vastupidavus sõltub rakendatavast koormusest. Elektriseadme takistuslike koormuste (lambipirnid jne) ja 10A voolutarbimise korral ületab toote eluiga 100,000 XNUMX lülitit.

TEHNILISED

Toiteallikas 24-30VDC
Alalisvoolu väljundi nimikoormusvool (takistuslik koormus)* 1 X 10A / 24VDC
Alalisvoolu väljundi väljundahela võimsus (takistuslik koormus) 240W (24VDC)
Töötemperatuur -10–40 °C (14–104 °F)
Z-Wave tööpiirkond kuni 30 m siseruumides (98 jalga)
Mõõdud (LxKxS) (pakett) 398x220x95 mm / 15,67 × 8,66 × 3,74 tolli
Standardne kaal 619g / 21,83 oz
'Elektri tarbimine 0,4W
Üleminek Relee
F-laine repiiter Jah
Töösagedusriba Z-wave (868Mhz EL-i sagedus)
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus jrancmittorl vastaskäes(c) <2,5mw

 *Muude kui takistuslike koormuste korral pöörake tähelepanu cos φ väärtusele. Vajadusel ühendage väiksema võimsusega koormused, kui need on ette nähtud – see kehtib kõigi mootorite koormuste kohta. Maksimaalne vool cos φ=0,4 puhul on 3A 24VDC L/R=7ms juures.

TELLIMUSKOOD JA SAGEDUSED

ZMNHDXY – X, Y väärtused määravad toote versiooni piirkonna kohta. Õige versiooni leidmiseks kontrollige veebipõhisest laiendatud juhendist või kataloogist.

Hankige tõeline Qubino Z-Wave piibel! Installijuhised, kasutusjuhised, kasutusjuhend, illustratsioonid ja palju muud. Skannige QR-kood / järgige allolevat toote linki:

https://qubino.com/products/smart-leakage-protector/

Qubino 09285 nutikas lekkekaitse- QR-kood

https://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat2/

ELI LIHTSUSTATUD VASTAVUSDEKLARATSIOON

 Käesolevaga teatab Gap doo Nova Gorica, et raadioseadme tüüp Smart Leak Protector Relay vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil:
http://qubino.com/products/smart-leak-protector.

FCC vastavusavaldus (kehtib ainult USA-s):
See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamine kehtib kahel järgmisel tingimusel: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd MÄRKUS. Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab nõuetele. B-klassi digitaalseadme piirangutega vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodupaigaldises. See seade kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski ei ole mingit garantiid, et teatud paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, julgustatakse kasutajat proovima häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil: — Suunake vastuvõtuseade ümber või paigutage see ümber. antenn. — Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust. — Ühendage seade vooluringi pistikupessa, mis erineb vastuvõtja vooluringist. — Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku ​​poole.

CE-vastavusdeklaratsioon on saadaval toote lehel all www.qubino.com.
Seda kasutusjuhendit võidakse ette teatamata muuta ja täiustada.

Goap doo Nova Gorica
Ulica Klementa Juga 007, 5250 Solkan, Sloveenia
E-mail: [meiliga kaitstud] ; Tel: +386 5 335 95 00
Web: www.qubino.com; Kuupäev: 24.03.2021; V 1.0

Qubino 09285 nutikas lekkekaitse- 2

Qubino 09285 nutikas lekkekaitse- 3

Qubino 09285 nutikas lekkekaitse- 5

Dokumendid / Ressursid

Qubino 09285 nutikas lekkekaitse [pdf] Paigaldusjuhend
09285, nutikas lekkekaitse

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.