makita DC64WA akulaadija kasutusjuhend

makita DC64WA 64Vmax Battery Charger


HOIATUS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if  they have been given supervision or instruction the concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Sümbolid

Järgnevalt on näidatud sümbolid, mida võib seadme juures kasutada. Enne kasutamist veenduge, et mõistaksite nende tähendust.

ainult siseruumides kasutamiseks.
Lugege kasutusjuhendit.
Topeltsoolatsioon
Ärge lühistage akut.
Ärge jätke akut vee ega vihma kätte.
Ärge hävitage akut tulega.
Andke aku alati taaskasutusse.

 Ainult EL riigid

Seadmes olevate ohtlike komponentide tõttu võivad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, akud ja patareid avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Ärge visake elektri- ja elektroonikaseadmeid ega akusid olmejäätmete hulka!
In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment,, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.
Sellele viitab seadmele asetatud läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol.

► Joon.1

Laadimiseks valmis
Delay charge (too hot or too cold battery).
Laadimine (0 – 80 %).
Laadimine (80 – 100 %).
Laadimine on lõpule viidud.
Vigane aku.

ETTEVAATUST

 1.  SÄILITA NEED JUHISED – see juhend sisaldab olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid akulaadijate jaoks.
 2. Enne akulaadija kasutamist lugege läbi kõik juhised ja hoiatusmärgised (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) akut kasutaval tootel.
 3. ETTEVAATUST – Vigastusohu vähendamiseks laadige ainult Makita-tüüpi laetavaid akusid. Muud tüüpi akud võivad lõhkeda ja põhjustada kehavigastusi.
 4. Selle akulaadijaga ei saa laadida mittelaetavaid akusid.
 5. Kasutage toiteallikat voltage märgitud laadija andmesildil.
 6. Ärge laadige akukassetti tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses.
 7. Ärge jätke laadijat vihma, lume või märgade tingimuste kätte.
 8. Ärge kunagi kandke laadijat juhtmest ega tõmmake seda pesast lahtiühendamiseks.
 9. Laadija kandmisel eemaldage aku laadijast.
 10. Pärast laadimist või enne mis tahes hooldus- või puhastustoimingut eemaldage laadija toiteallikast. Laadija lahtiühendamisel tõmmake pigem pistikust kui juhtmest.
 11. Veenduge, et juhe oleks paigutatud nii, et sellele ei astutaks, ei komistataks ega tekitataks muul viisil kahjustusi ega stressi.
 12. Ärge kasutage laadijat kahjustatud juhtme või pistikuga. Kui juhe või pistik on kahjustatud, paluge Makita volitatud teeninduskeskusel see ohtude vältimiseks välja vahetada.
 13. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohu vältimiseks selle asendama tootja, tema teenindusagent või samalaadse kvalifikatsiooniga isikud.
 14. Ärge kasutage ega võtke laadijat lahti, kui see on saanud terava löögi, maha kukkunud või muul viisil kahjustatud; viige see kvalifitseeritud teenindaja juurde. Vale kasutamine või kokkupanek võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju ohu.
 15. Ärge laadige akukassetti, kui toatemperatuur on ALLA 10°C (50°F) või ÜLE 40°C (104°F). Külmal temperatuuril ei pruugi laadimine alata.
 16. Ärge püüdke kasutada astmelist trafot, mootori generaatorit või alalisvoolu pistikupesa.
 17. Ärge laske millelgi laadija õhutusavasid katta ega ummistada.
 18. Ärge ühendage ega eemaldage juhet ega sisestage ega eemaldage akut märgade kätega.
 19. Never use gasoline, benzene, thinner, alcohol or the like to clean the charger. Discoloration, deformation or cracks may result.

Laadimine

 1. Ühendage akulaadija õigesse vahelduvvooluvõrkutage allikas. Laadimistuled vilguvad korduvalt roheliselt.
 2. Insert the battery cartridge into the charger until it stops while aligning the guide of the charger.
 3. When the battery cartridge is inserted, the charging light color will change from green to red, and charging will begin. The charging light will keep lighting up steadily during charging. One red charging light indicates charged condition in 0–80 % and the red and green ones indicate 80–100 %. The 80 % indication mentioned above i an approximate value. The indication may differ according to battery temperature or battery condition.
 4. When charging is finished, red and green charging lights will change to one green light.
  After charging, remove the battery cartridge from the charger while pushing the hook. Then unplug the charger.

MÄRKUS: If the hook does not open smoothly, clean dust around mounting parts.
► Joon.2: 1. Konks

MÄRKUS: Charging time varies by temperature (10°C (50°F)–40°C (104°F)) that battery cartridge is charged at and conditions of the battery cartridge, such as a battery cartridge that is new or has not been used for a long period of time.

Voltage Lahtrite arv Li-ion aku kassett Mahutavus (Ah) vastavalt IEC61960 Laadimisaeg (minutites)
57.6 V VOLTCRAFT VC 7060BT digitaalsed multimeetrid - montaaž 64 VVOLTCRAFT VC 7060BT digitaalsed multimeetrid - montaaž (max) 32 BL6440 4.0 120

TEADE: The battery charger is for charging Makita battery cartridge. Never use it for other purposes or for other manufacturers’ batteries.
MÄRKUS: If the charging light flashes in red color, charging may not start due to the condition of the battery cartridge as below:
— Battery cartridge from a just-operated tool or battery cartridge that has been left in a location exposed to direct sunlight for a long time.
— Akukassett, mis on jäetud pikaks ajaks külma õhu kätte.
MÄRKUS: Kui akukassett on liiga kuum, ei alustata laadimist enne, kui akukasseti temperatuur jõuab tasemeni, mille juures laadimine on võimalik.
MÄRKUS: Kui laadimistuli vilgub vaheldumisi roheliselt ja punaselt, pole laadimine võimalik. Laadija või akukasseti klemmid on tolmuga ummistunud või akukassett on kulunud või kahjustatud.

Makita Europe NV
Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgia
885921A928
Makita korporatsioon
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Jaapan
www.makita.com

 

 

Lisateave selle juhendi kohta ja PDF-i allalaadimine:

Dokumendid / Ressursid

makita DC64WA akulaadija [pdf] Kasutusjuhend
DC64WA, Battery Charger, DC64WA Battery Charger

viited

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.