Soojuspadi 
MUDELI NR: DK60X40-1S

Kmart DK60X40 1S küttepadi

KASUTUSJUHEND
PALUN LUGEGE NEID JUHISED
HOOLIKALT JA SÄILITADA
TULEVIKU VÕRDLUS

Lugege ICON OHUTUSJUHEND

Enne selle elektrilise padja kasutamist lugege see juhend täielikult läbi
Veenduge, et teate, kuidas elektriline padi töötab ja kuidas seda kasutada. Hooldage elektrilist padjandit vastavalt juhistele, et tagada selle nõuetekohane töö. Hoidke seda juhendit koos elektrilise padjaga. Kui elektripatja kavatseb kasutada kolmas osapool, peab see kasutusjuhend sellega kaasas olema. Ohutusjuhised iseenesest ei kõrvalda ohtu täielikult ja alati tuleb kasutada õigeid õnnetuste ennetusmeetmeid. Ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud käesolevate juhiste mittejärgimisest või muust ebaõigest kasutamisest või väärkäitlusest.
Hoiatus! Ärge kasutage seda elektrilist padjandit, kui see on mingil viisil kahjustatud, märg või niiske või kui toitejuhe on kahjustatud. Viige see kohe jaemüüjale tagasi. Elektripatju tuleks igal aastal elektriohutuse tagamiseks kontrollida, et vähendada elektrilöögi või tulekahju ohtu. Puhastamise ja ladustamise kohta vaadake jaotisi "PUHASTAMINE" ja "HOIDMINE".
OHUTU KASUTAMISE JUHEND

  • Kinnitage padi kindlalt rihmaga.
  • Kasutage seda padjakest ainult aluskattena. Ei soovitata futonite või sarnaste kokkupandavate voodipesusüsteemide jaoks.
  • Kui padjakest ei kasutata, pakkige parima kaitse tagamiseks originaalpakendisse ning hoidke seda jahedas, puhtas ja kuivas kohas. Vältige teravate kortsude vajutamist padja sisse. Hoidke padjakest alles pärast seda, kui see on täielikult jahtunud.
  • Ladustamisel voltige korralikult, kuid mitte tihedalt kokku (või rullige) originaalpakendis ilma kütteelemendi teravate paindeta ja hoidke seda kohta, kus selle peale ei asetata muid esemeid.
  • Ärge kortsutage patja, asetades selle peale esemeid ladustamise ajal.

Hoiatus! Padja ei tohi kasutada reguleeritaval voodil. Hoiatus! Padja peab olema kinnitatud rihmaga kindlalt kinnitatud.
Hoiatus! Juhe ja juhtseade peavad olema eemal muudest soojusallikatest, nagu küte ja lamps.
Hoiatus! Ärge kasutage volditud, kaardunud, kortsus või kui damp.
Hoiatus! Kasutage sätet KÕRGE, et eelsoojendada ainult enne kasutamist. Ärge kasutage juhtnuppu kõrgele seadistusele. Pidevaks kasutamiseks on tungivalt soovitatav seada padja madalale kuumusele.
Hoiatus! Ärge kasutage liiga kõrgele seatud kontrollerit pikema aja jooksul.
Hoiatus! Ärge unustage, et lülitage padjakontroller kasutamise lõpus asendisse "OFF" ja ühendage see vooluvõrgust lahti. Ärge jätke lõputult mõjuma. Võib tekkida tulekahju oht. Hoiatus! Ohutuse suurendamiseks on soovitatav seda padja kasutada koos rikkevoolukaitseseadmega (ohutuslülitiga), mille nimijääkvool ei ületa 30 mA. Kui te pole kindel, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.
Hoiatus! Kui lüli on purunenud, tuleb padi tagastada tootjale või tema esindajatele.
Säilitage edaspidiseks kasutamiseks.

Lugege ICONhoiatus 2 OLULINE OHUTUSTEAVE

Elektriseadmete kasutamisel järgige alati ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu. Kontrollige alati, kas toiteallikas vastab voltage kontrolleri andmesildil.
Hoiatus! Ärge kasutage elektrilist padjandit kokkuvoldituna. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - padiÄrge kasutage elektrilist padjakest
sassis. Vältige padja kortsutamist. Ärge sisestage tihvte elektripadja sisse. ÄRGE kasutage seda elektripatja, kui see on märg või veepritsmetega.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - kannatada saanud
Hoiatus! Ärge kasutage seda elektrilist padjandit imiku või lapse või teiste kuumuse suhtes tundetute inimeste ja teiste väga haavatavate inimestega, kes ei suuda ülekuumenemisele reageerida. Ärge kasutage abitu või teovõimetu inimesega või kellelgi, kes põevad haigusi, nagu kõrge vereringe, diabeet või kõrge nahatundlikkus. Hoiatus! Vältige selle elektripadja pikaajalist kasutamist kõrgel seadistusel. See võib põhjustada nahapõletust.
Hoiatus! Vältige padja kortsutamist. Kontrollige padja sageli kulumise või kahjustuste suhtes. Kui on selliseid märke või kui seadet on valesti kasutatud, laske see enne edasist kasutamist kvalifitseeritud elektritöötajal üle vaadata või toode tuleb utiliseerida.
Hoiatus! See elektripadi ei ole mõeldud kasutamiseks haiglates.
Hoiatus! Elektriohutuse tagamiseks tohib elektrilist padjandit kasutada ainult koos esemega kaasas oleva eemaldatava juhtseadmega 030A1. Ärge kasutage muid tarvikuid, mis pole padjaga kaasas.
Varustama
See elektriplokk tuleb ühendada sobiva 220-240V-50Hz toiteallikaga. Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et pikendusjuhe oleks sobiva 10-amp võimsuse reiting. Kerige toitejuhe kasutamise ajal täielikult lahti, kuna spiraaljuhe võib üle kuumeneda.
Hoiatus! Kui te seda ei kasuta, eemaldage see alati vooluvõrgust.
Toitejuhe ja pistik
Kui toitejuhe või kontroller on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja või tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
Lapsed
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks kehaliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmiste puudumise korral (sh lapsed), välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik on seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Kmart DK60X40 1S Heat Pad - lapsed Hoiatus! Mitte kasutada alla kolmeaastastel lastel.

Salvestage need juhised AINULT kodutarbimiseks

PAKI SISU

Lx 60x40cm Soojuspadi
lx Kasutusjuhend
Ettevaatust! Enne pakendi utiliseerimist kinnitage kõik osad. Visake kõik kilekotid ja muud pakendikomponendid ohutult ära. Need võivad olla lastele potentsiaalselt ohtlikud.

KASUTAMINE

Asukoht ja kasutamine
Kasutage padjakest ainult aluskattena. See padi on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See padi ei ole ette nähtud meditsiiniliseks kasutamiseks haiglates ja/või hooldekodudes.
Sobiv
Kinnitage padi elastsusega Veenduge, et padi oleks täiesti tasane ega oleks painutatud ega kortsus.
töö
Kui elektripadi on õigesti oma kohale paigaldatud, ühendage kontrolleri toitepistik sobivasse pistikupessa. Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kontroller on asendis "Väljas". Valige kontrolleril soovitud kuumusaste. Näidik lamp näitab, et padi on SEES.
Juhtimine
Kontrolleril on järgmised seadistused.
0 SOOJUS POLE
1 MADAL KUUMUS
2 KESKMINE KUUMUS
3 KÕRGE (EELSOOMENDUS)
“3” on eelsoojenduse kõrgeim säte ja seda ei soovitata pikaajaliseks kasutamiseks. Soovitage kiireks soojendamiseks esmalt seda seadistust kasutada. Seal on LED-tuli, mis süttib, kui padi on sisse lülitatud.
TÄHTIS! Elektriline padi on varustatud automaatse taimeriga, mis lülitab padja VÄLJA pärast 2-tunnist pidevat kasutamist mis tahes kuumuse seadistusega (st madal, keskmine või kõrge). Automaatse väljalülitamise funktsioon aktiveeritakse uuesti 2 tunniks iga kord, kui kontroller lülitatakse välja ja uuesti sisse, vajutades sisse/välja nuppu ja valides 1 või 2 või 3 kuumuse seadistust. 2-tunnine taimer on automaatne ja seda ei saa käsitsi reguleerida.

CLEANING

Hoiatus! Kui seda ei kasutata või enne puhastamist, ühendage padi alati vooluvõrgust lahti.
Kohapeal puhas
Puhastage piirkonda neutraalse villapesuvahendi või pehme seebilahusega leiges vees. Puhastage käsn puhta veega ja kuivatage enne kasutamist täielikult.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - pesu Ärge peske
Kohtpuhastuse ajal ühendage eemaldatav juhe padja küljest lahti.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - puhastusKUIVATAMINE
Tõmmake padi üle pesunööri ja tilgutage kuivaks.
ÄRGE kasutage padja kinnitamiseks tihvte.
ÄRGE kuivatage fööni ega küttekehaga.
TÄHTIS! Veenduge, et juhtnupud oleksid asendis, mis ei lase tilkuval veel kukkuda kontrolleri ühelegi osale. Laske padjal korralikult kuivada. Ühendage eemaldatav juhe padja pistikuga. Veenduge, et pistik oleks korralikult oma kohale lukustatud.
ETTEVAATUST! Elektrilöögi oht. Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et elektripadi ja plaadi pistik on täielikult kuiv, vee- või niiskusvaba.
Hoiatus! Pesemise ja kuivatamise ajal tuleb eemaldatav juhe lahti ühendada või asetada nii, et vesi ei voolaks lülitisse või juhtseadmesse Hoiatus! Ärge laske toitejuhet ega kontrollerit vedelike sisse kasta. Hoiatus! Ärge väänake padjakest
Hoiatus! Ärge puhastage seda elektrilist padja keemiliselt. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - kuivSee võib kütteelementi või kontrollerit kahjustada.
Hoiatus! Ärge triikige seda padjakest Kmart DK60X40 1S Heat Pad - raudÄrge peske masinas ega kuivatage masinas.
Hoiatus! Ei trummelkuivatust.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - trummel
Hoiatus
I Mitte valgendada. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - valgendiKuivatage ainult varjusKmart DK60X40 1S Heat Pad - tasane

STORAGE

TÄHTIS! Ohutuskontroll
Seda patja peaks sobiva kvalifikatsiooniga isik igal aastal kontrollima, et tagada selle ohutus ja kasutussobivus.
Hoida kindlas kohas
Hoiatus! Enne seadme hoiule panemist laske sellel jahtuda. Kui te seda ei kasuta, hoidke padjakest ja kasutusjuhendit turvalises ja kuivas kohas. Rulli või voldi padi õrnalt kokku. Ärge kortsuge. Hoidke kaitsmiseks sobivas kaitsekotis. Ärge asetage esemeid hoiustamise ajal padjale. Enne taaskasutamist pärast ladustamist on soovitatav, et vastava kvalifikatsiooniga isik kontrolliks padjandit, et vältida tulekahju või elektrilöögi ohtu kahjustatud padja kaudu. Kontrollige seadet sageli kulumise või kahjustuste suhtes. Kui on selliseid märke või kui seadet on valesti kasutatud, peab kvalifitseeritud elektriisik enne seadme uuesti sisselülitamist elektriohutuse tagamiseks kontrollima.

TEHNILISED

Mõõdud 60cm x 40cm
220-240v- 50Hz 20W
Kontroller 030A1
12-i kuu garantii
Täname teid Kmarti ostu eest.
Kmart Australia Ltd garanteerib, et teie uuel tootel ei esine materjali- ja tootmisdefekte ülalnimetatud perioodi jooksul alates ostukuupäevast, eeldusel, et toodet kasutatakse vastavalt kaasasolevatele soovitustele või juhistele, kui need on olemas. See garantii lisandub teie Austraalia tarbijaseadusest tulenevatele õigustele. Kmart annab teile valiku selle toote eest raha tagastamise, parandamise või vahetuse (võimaluse korral), kui sellel ilmneb garantiiaja jooksul defekt. Kmart kannab garantii taotlemise mõistlikud kulud. See garantii ei kehti enam, kui defekt on tingitud muutmisest, õnnetusest, väärkasutusest, kuritarvitamisest või hooletusest.
Säilitage ostutšekk ja võtke ühendust meie klienditeeninduskeskusega telefonidel 1800 124 125 (Austraalia) või 0800 945 995 (Uus-Meremaa) või klienditeeninduse kaudu aadressil Kmart.com.au, kui teil on tootega probleeme. Garantiinõudeid ja selle toote tagastamisega seotud kulusid saab esitada meie klienditeeninduskeskusele aadressil 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Meie kaupadele kehtivad garantiid, mida Austraalia tarbijaseaduse alusel ei saa välistada. Teil on õigus asendamisele või raha tagasimaksmisele olulise rikke korral ja hüvitisele mis tahes muu mõistlikult prognoositava kaotuse või kahju eest. Samuti on teil õigus lasta kaubad parandada või välja vahetada, kui kauba kvaliteet ei ole vastuvõetav ja rike ei tähenda suurt riket.
Uus-Meremaa klientidele on see garantii täiendav Uus-Meremaa õigusaktidest tulenevatele seaduslikele õigustele.

Dokumendid / Ressursid

Kmart DK60X40-1S küttepadi [pdf] Kasutusjuhend
DK60X40-1S, kuumutuspadi, DK60X40-1S kuumutuspadi, padi

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *